Historia ja yhteiskuntaoppi

Historia 7.-8.lk

"Kuka? Mitä? Milloin? Miten? Miksi?"

Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, joka
osaa käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Oppilasta ohjataan ymmärtämään,
että oma kulttuuri ja muut kulttuurit ovat historiallisen kehitysprosessin tulosta. Opetuksessa
käsitellään sekä yleistä että Suomen historiaa.

Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, perehtyä ajan käsitteeseen ja ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa. Oppiaineessa käytetään aiheeseen sopivia monipuolisia työtapoja. 

Historian opintojen päättöarviointi tapahtuu 8. luokan lopussa. 

Yhteiskuntaoppi 9.lk

"Kuka päättää minun asioistani? Mitä taloudessa tapahtuu? Miten minä voin vaikuttaa?"

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktiiviseksi
ja vastuulliseksi toimijaksi. Perusopetuksen vuosiluokan 9 yhteiskuntaopin opetuksen tulee antaa
perustiedot ja -taidot yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista.

Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi
kansalaiseksi ja antaa hänelle kokemuksia yhteiskunnallisesta toimimisesta ja
demokraattisesta vaikuttamisesta

Yhteiskuntaoppia opiskellaan yhdeksännellä luokalla yhteensä kolmen vuosiviikkotunnin verran. Oppiaineessa käytetään aiheeseen sopivia monipuolisia työtapoja.

Yhteiskuntaopista annetaan oma päättöarvosana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä