Erityisopetus

Erityisopetus oppimisen tukena

Erityisopetuksen tavoitteena Hollolan yläaasteella on vastata oppilaan tuen tarpeeseen ajoissa ja joustavasti. Oppimisen tukea järjestetään pohjautuen tuen kolmiportaiseen malliin ja sen suunnittelu lähtee oppilaan yksilöllisistä tarpeista. Erityisopetus tukee yleisopetusta ja se on aina yhteistyötä koulun aikuisten kesken.

Yläasteikäisten kanssa työskentelee Hollolassa lukuvuonna 2014- 2015 kuusi erityisopettajaa. Yläaasteen puolella Terveystiellä toimii kaksi laaja-alaista ja yksi luokkamuotoinen erityisopettaja ja Salpakankaan yhtenäiskoulun puolella toimii kaksi luokkamuotoista ja yksi laaja-alainen erityisopettaja.