Erityisopetus

Erityisopetus oppimisen tukena

Erityisopetuksen tavoitteena Heinsuon koulussa on vastata oppilaan tuen tarpeeseen ajoissa ja joustavasti. Oppimisen tukea järjestetään pohjautuen tuen kolmiportaiseen malliin ja sen suunnittelu lähtee oppilaan yksilöllisistä tarpeista. Erityisopetus tukee yleisopetusta ja se on aina yhteistyötä koulun aikuisten kesken.