Biologia ja maantieto

BIOLOGIA

Biologia on elämän ilmiöitä ja edellytyksiä tutkiva oppiaine. Sen avulla on mahdollista muodostaa sellainen maailmankuva, jonka osina ovat luonnon tuntemuksen, eliöiden raklenteen, ekologian ja evoluution perusteiden tunteminen ja ymmärtäminen.

Opetus perustuu osittain tutkivaan oppimiseen. Se järjestetään siten, että oppilaat saavat kokemuksia myös opiskeltaessa luokan ulkopuolella. Työtapoja ovat itsenäinen havaintojen tekeminen ja tietojen hankinta sekä syy- ja seuraussuhteiden selvittäminen niiden avulla. Oppitunneilla työskennellään myös pareittain, ryhmissä sekä opettajajohtoisesti.

MAANTIETO

Maantiedolla on keskeinen asema oppilaiden maailmankuvan luomisessa ja sen alueellisen perustan ymmärtämisessä. Opetuksen tavoitteena on ohjata havainnoimaan luonnon-ja kulttuuriympärsitöä sekä tulkitsemaan ja käyttämään muita maantieteellisiä tiedonlähteitä.

Maantiedon työtapoja ovat itsenäinen havaintojen tekeminen ja tietojen hankinta sekä syy- ja seuraussuhteiden selvittäminen niiden avulla. Oppitunneilla työskennellään myös pareittain, ryhmissä sekä opettajajohtoisesti. Karttatyöskentely on olennainen osa maantiedon opiskelua.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä