Äidinkieli

Äidinkielen ja kirjallisuuden minimikriteerit

Äidinkielen ja kirjallisuuden minimikriteerit

Saadakseen kurssista arvosanan 5 oppilaan on

  • osallistuttava oppitunteihin ja toimittava opettajan ohjeiden mukaan
  • tuotava opiskeluvälineet mukanaan tunneille
  • saatava kokeesta hyväksytty arvosana (vähintään 5-)
  • saatava hyväksytty arvosana kirjoitelmasta tai kirjallisuustehtävästä