Äidinkieli

Arviointi

Arviointi on jatkuvaa, myönteistä ja kannustavaa. Äidinkielen päättöarviointi tapahtuu 8. ja 9. luokan kurssien pohjalta, 9. luokkaa painottaen.