Heinsuon koulu

Perustietoa

Heinsuon koulu on uusi 5-9. luokkien yhtenäiskoulu Hollolan pohjoisella palvelualueella.

Toiminta alkoi 1.8.2017 täysin uudessa koulurakennuksessa, joka on suunniteltu avoimeksi ja muokattavaksi sekä huomioimaan uusi opetussuunnitelma.

Koulussa järjestetään liikuntapainotteista opetusta. Koulussa toimii JOPO-luokka.

Lahden Seudun Liikenteen tiedote koulukuljetuksista

Kirje oppilaitoksille ja huoltajille 29.1.2019

Lahden seudun liikenteen järjestämissä vuoroissa ja koulukuljetuksissa tapahtuvista ongelmista pyydämme huoltajia antamaan palautetta mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen, jotta ongelmiin voidaan liikenteen tilaajan toimesta puuttua.

Palautetta voi antaa Lahden palautepalvelun kautta. Linkki palautepalveluun löytyy myös www.lsl.fi -sivun alalaidasta.

Jos sinulle on aiheutunut kustannuksia ajamattoman vuoron vuoksi esimerkiksi kuljettaessasi lasta kouluun korvaavalla kyydillä, voidaan sinulle maksaa hyvitystä syntyneistä matkakustannuksista. Kirjallinen korvaushakemus liitteineen tulee toimittaa LSL:lle joko vapaamuotoisena tai oheisella lomakkeella. Korvaushakemuksen voi toimittaa sähköpostitse lsl@lahti.fi.

Haluamme seudullisen joukkoliikenteen vastaavan matkustajien tarpeisiin ja liikennöitsijältä ostetun palvelun olevan sopimuksenmukaista. Jokainen palaute on siten ensiarvoisen tärkeä, jotta virhetilanteet tulevat ilmi ja ne voidaan käsitellä asianmukaisella tavalla. Toivomme sinun jatkossakin käyttävän joukkoliikennettä ja antamaan rohkeasti palautetta, niin risuja kuin ruusujakin.

Pahoittelemme sinulle ja/tai perheellesi aiheutunutta harmia ja haluamme kiittää vaivannäöstäsi palautteen tai korvaushakemuksen laatimisessa. Voit jättää palautteesi tai korvaushakemuksesi myös oppilaan oman koulun toimistosihteerille, joka välittää tiedon eteenpäin liikennöitsijälle ja muille tarvittaville tahoille asian selvittämiseksi.

Yhteistyöterveisin,

Hollolan kunta

Lahden seudun liikenne 

Liite Korvaushakemuslomake

Liitteet:

lsl korvaushakemuslomake.pdf

Loma-anomusten teko Wilmassa

Hollolan kunta on ottanut käyttöön sähköisen poissaolojen hakemisen Wilmassa. Loma-anomuslomakkeen huoltaja tekee suoraan wilman kautta. Loma-anomuslomakkeella haetaan kaikki lomat.

  • 1-3 pv. poissaolo, loman myöntää luokanopettaja/valvoja
  • yli 3 pv. poissaolo, loman myöntää rehtori

Hakemus löytyy Wilman välilehdeltä "Hakemukset ja päätökset". Hakemus tehdään valitsemalle oikeasta reunasta kuvake luo uusi hakemus.

Opettaja/rehtori käsittelee lomakkeen wilmassa ja päätös julkaistaan huoltajalle myös wilmassa.

Halutessaan huoltaja voin tulostaa päätöksen myönnetystä lomasta kuvakkeella tulosteet.