Psykososiaaliset palvelut

Koulukuraattori ja koulupsykologi


Mitä koulukuraattori ja koulupsykologi tekevät?

  • auttavat ja tukevat kouluikäisiä erilaisissa haasteissa, jotka voivat liittyä koulunkäyntiin, perheeseen, kaverisuhteisiin tai muihin henkilökohtaisiin asioihin
  • tarjoavat tukikeskusteluja oppilaille ja heidän perheilleen
  • suunnittelevat tukitoimia ja ohjaavat tarvittaessa muihin palveluihin
  • osallistuvat oppilashuoltotyöryhmiin (OHR) ja koulun kehittämiseen
  • tukevat koulun ja kodin välistä yhteistyötä
  • tekevät yhteistyötä terveydenhoitajien ja koulun henkilökunnan sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esim. puhe- ja toimintaterapeutit, Nuotti, lastensuojelu, perheneuvola, erikoissairaanhoito)
  • Psykologit tekevät lisäksi psykologisia tutkimuksia ja arvioita sekä lähetteitä jatkotutkimuksia varten.

 

Psykologille ja kuraattoreille ohjaudutaan vanhempien, oppilaan tai koulun yhteydenoton kautta.
Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Koulukuraattori Tuija Tuurin tavoitat puhelimitse 044-7801 119, wilman kautta ja sähköpostitse: etunimi.sukunimi@hollola.fi.

Koulupsykologi Hanna-Leena Keskitalon tavoitat puhelimitse 044-7801 774, wilman kautta ja sähköpostitse: etunimi.sukunimi@hollola.fi