Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajat

Koulussamme työskentelee kaksi koulunkäyntiavustajaa, Aulikki Tuominen ja Leena Jukarainen. 
Heidän tehtäviinsä kuuluu mm.:

- oppilaiden avustaminen oppitunneilla ja siirtymätilanteissa

- materiaalien kerääminen ja valmistelu opettajan apuna

- välituntivalvonta

- ruokailuvalvonta

- yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen

- lasten erityistarpeista (esim. diabetes) huolehtiminen

- hammashoitolan yhteyshenkilönä toimiminen

- iltapäivätoiminnasta (ilttis)  huolehtiminen

- koulukuljetuksista vastaaminen

 - oppilaiden saattaminen takseihin ja busseihin

 - matkakorttien tilaukset / peruutukset

 - kuljetusten tilaaminen koulun retkille yms.

 - kuljetusten turvallisuudesta huolehtiminen

 - muutoskuljetusten tilaaminen (esim. poikkeuspäivä koulussa lukujärjestyksestä poiketen)