Oppilaskunta

Oppilaskunta

Koulumme oppilaskunnan hallitus kokoontuu n. kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Hallitukseen kuuluu 11 jäsentä, 1-2 oppilasta jokaiselta luokka-asteelta. Ohjaavana opettajana lukuvuonna 2019-2020 toimii Terhi Sillanpää.

Oppilaskunta on vuosittain järjestänyt erilaisia teemapäiviä, osallistunut Hollolan lapsiparlamenttiin, ideoinut lukuvuosisuunnitelman painopistealueita sekä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. 
Oppilaskunnan aloitteesta koulupihaa on kehitetty ja koululle hankittu uusia välineitä.
20180315_095728.jpg