Luokat

Sisäilmakysely

 Hei alakoululainen!

Koulussasi tehdään kysely, jolla selvitetään oppilaiden kokemusta koulun sisäympäristön laadusta ja oppilaiden oireilua. Tietoja käytetään myös sisäilmaan liittyvään tieteelliseen tutkimukseen. Kysely on kunnan tilaama ja sen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kysely on tarkoitettu kaikille 3-6-luokkalaisille oppilaille ja se tehdään sähköisesti oppitunnin aikana. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja se on vapaaehtoinen. Sinun osallistumisesi on hyvin tärkeää, jotta koulun tilanteesta saadaan mahdollisimman hyvä kuva.

Antamasi vastaukset ovat luottamuksellisia. Ne tulevat suoraan tutkijoille, eivätkä mene kenenkään muun tietoon. Tiedot säilytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Kyselyyn vastaaminen

 Lue jokainen kysymys huolellisesti ennen siihen vastaamista.

 Valitse vastaus, joka tuntuu sinusta oikealta. Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.

 Ajattele vastatessasi erityisesti sitä, miltä sinusta on tuntunut viimeisen kahden viikon aikana.

 Vastaa kyselyyn omaan tahtiisi. Annathan myös muille työrauhan.

 Muista lopuksi lähettää vastauksesi klikkaamalla LÄHETÄ -painiketta!

Kiitos vastauksistasi!

Klikkaa alla olevaa linkkiä päästäksesi kyselyyn.

https://www3.thl.fi/lomake/sisailma_akop_palvelu?tutkimus_id=mwtk&koulu=ybff