Opetus

Esiopetukseen ja kouluun ilmoittautuminen lukuvuosi 2021-2022

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen lähikoulussa.

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus lukuvuonna 2021-22. Esiopetukseen ilmoittautuvat tänä vuonna kuusi (6) vuotta täyttävät (2015 syntyneet) sekä ne aikaisemmin syntyneet, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 31.1.2021. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti web-palveluissa tai Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi/esiopetus 

Samalla lomakkeella ilmoitetaan/haetaan myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito).

Sähköiset päätökset esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille 23.3.2021 mennessä.

Lisätietoja: varhaiskasvatuksen palveluohjaus 044 780 1375 ja 044 780 1630 tai varhaiskasvatuspäällikkö 044 780 1312

 

ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna seitsemän vuotta (7) täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta.

Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 31.1.2021.

Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Hollolasta tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikki paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavat oppilaat ilmoittautuvat tulevaan kouluunsa.

Mikäli lapsen koulu ei ole tiedossa, olkaa yhteydessä Hyvinvointipalveluihin 044 780 1466 tai 044 780 1481. 

Lisätietoja kouluilta, yhteystiedot: www.hollola.fi/perusopetus-ja-koulut

 

VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN ILMOITTAMINEN

Tänä vuonna viisi (5) vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 31.1.2021 mennessä erityisopetuksen rehtorille 044 780 1222.

Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi (6) vuotta.

 

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Ilmoittautuminen tehdään sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta. Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 31.1.2021. Päätös iltapäivätoimintapaikasta toimitetaan kotiin 31.3.2021 mennessä. Paikka vastaanotetaan koululle palautettavalla lomakkeella.

 

MUSIIKKIPAINOTTEINEN OPETUS

Salpakankaan koulun musiikkipainotteiseen opetukseen hakemisesta tiedotetaan koulujen kotisivuilla sekä Wilman kautta.

 

LIIKUNTAPAINOTTEINEN OPETUS

Heinsuon koulun liikuntapainotteiseen opetukseen hakemisesta tiedotetaan koulujen kotisivuilla sekä Wilman kautta.

 

Lukuvuonna 2021–2022 esiopetus ja koulutyö alkavat keskiviikkona 11.8.2021  

   

Hollola 6.1.2021 Hyvinvointivaliokunta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä