Opetus

Esiopetus 2020-2021 - tutustumispäivät

Esiopetuspäätösten yhteydessä tiedotetut eskarilaisten kevään tutustumispäivät peruttiin koronatilanteen takia ja siirrettiin elokuulle.

Tutustuminen esiopetukseen (lapset ja huoltajat) järjestetään

  • Salpakankaan koululla 11.8.2020 klo 17.00
  • Tiilikankaan koululla 10.8.2020 klo 15.30
  • Hälvälän koululla 10.8.2020 klo 15.30
  • Hämeenkosken koululla 10.8.2020 klo 15.30
  • Pyhäniemen koululla 10.8.2020 klo 15.30
  • Kalliolan koululla 10.8.2020 klo 16-17.00
  • Paimelan koululla 10.8.2020 klo 16-17.00

Olettehan ajoissa paikalla.

Herralan ja Nostavan koulujen esiopetuksen henkilökunta on ollut yhteydessä asiakasperheisiin ja sopinut huoltajien kanssa tutustumiset 3.-7.8.2020 väliselle ajalle.

Lisätietoa antavat yksiköiden lähiesimiehet


170720

Esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen, koululaisten iltapäivätoiminta, musiikki- ja liikuntapainotteinen opetus

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen lähikoulussa.

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus lukuvuonna 2020-21. Esiopetukseen ilmoittautuvat tänä vuonna kuusi (6) vuotta täyttävät (2014 syntyneet) sekä ne aikaisemmin syntyneet, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 31.1.2020. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti web-palveluissa tai Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi/esiopetus 

Samalla lomakkeella ilmoitetaan/haetaan myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito).

Sähköiset päätökset esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille 23.3.2020 mennessä.

Lisätietoja: varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö 044 780 1374 tai 044 780 1312 ja varhaiskasvatuksen palveluohjaus 044 780 1375 tai 044 780 1630.

ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna seitsemän vuotta (7) täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta.

Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 31.1.2020.

Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Hollolasta tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikki paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavat oppilaat ilmoittautuvat tulevaan kouluunsa.

Mikäli lapsen koulu ei ole tiedossa, olkaa yhteydessä Hyvinvointipalveluihin 044 780 1466. 

Lisätietoja kouluilta, yhteystiedot: www.hollola.fi/perusopetus-ja-koulut

 

VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN ILMOITTAMINEN

Tänä vuonna viisi (5) vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 31.1.2020 mennessä erityisopetuksen rehtorille 044 780 1222.

Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi (6) vuotta.


KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Iltapäivätoimintapaikoista ja hakumenettelystä ilmoitetaan Wilmassa ja kunnan kotisivuilla www.hollola.fi maaliskuun aikana. Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan tulee tehdä viimeistään 5.4.2020 sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta. Päätös iltapäivätoimintapaikasta toimitetaan kotiin huhtikuun loppuun mennessä. Paikka vastaanotetaan koululle palautettavalla lomakkeella.

MUSIIKKIPAINOTTEINEN OPETUS

Salpakankaan koulun musiikkipainotteiseen opetukseen hakemisesta tiedotetaan koulujen kotisivuilla sekä Wilman kautta.

 

LIIKUNTAPAINOTTEINEN OPETUS

Heinsuon koulun liikuntapainotteiseen opetukseen hakemisesta tiedotetaan koulujen kotisivuilla sekä Wilman kautta.

Lukuvuonna 2020–2021 esiopetus ja koulutyö alkavat keskiviikkona 12.8.2020

 

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä