Opetus

Lukuvuoden 2019-2020 esiopetus

Sähköinen tieto lukuvuoden 2019-2020 esiopetuspaikoista on viikolla 13 napsahtanut huoltajien sähköposteihin. 
Viikolla 14 lähtevät postin kuljettamat tiedot.

Lähetämme postitse viikolla 14 lisätietoa mm. esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta, kuljetuksista sekä Wilma-tunnuksista.

Tulevien esioppilaiden tutustumispäivät (Lapset ja huoltajat)

 • Pyhäniemen koulu 5.6. klo 16.30-18
 • Tiilikankaan koulu 15.5. klo 16-17.30
 • Hämeenkosken koulu 14.5. klo 8.15-9.45
 • Hälvälän koulu 21.5. klo 16.30-17.30
 • Paimelan koulu 22.5. klo 17.15-18
 • Kalliolan koulu 4.6. klo 16.30-18
 • Herralan koulu Avoimet ovet 9.5.2019 klo 15 – 17 välisenä aikana
 • Nostavan koulu Avoimet ovet 14.5.2019 klo 15 – 16.30 välisenä aikana
 • Salpakankaan koulu (A, B, H ja C)5. klo 15 – 17 välisenä aikana
 • Salpakankaan koulu (E, F, D ja G)5. klo 15 – 17 välisenä aikana
 • Kankaan koulu, sopimuksen mukaan

 Tutustumiseen on hyvä varata aikaa noin puoli tuntia.

 Jos kyseinen ajankohta ei sovi, niin olettehan suoraan yhteydessä tulevaan esiopetusyksikköön.

Esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen, koululaisten iltapäivätoiminta, musiikki- ja liikuntapainotteinen opetus

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito) järjestetään lapsen lähikoulussa.

Ilmoittautuminen perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetukseen koskee tänä vuonna kuusi (6) vuotta täyttäviä (vuonna 2013 syntyneet) sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 31.1.2019. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti web-palveluissa tai Hollolan kunnan kotisivuilla sähköisissä palveluissa. Linkki

Samalla lomakkeella ilmoitetaan/haetaan myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito).

Sähköiset päätökset esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille viikolla 15 (ma 8.4. alkava viikko).

Lisätietoja: varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö 044 780 1374 ja varhaiskasvatuksen palveluohjaus 044 780 1375 tai 044 780 1630.

ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna seitsemän vuotta (7) täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta. Lomake löytyy Wilman sinisestäyläpalkista kohdasta "Lomakkeet" ja se näkyy vain esioppilaiden huoltajille.

Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 31.1.2019.

Koulunaloitukseen liittyvistä tilaisuuksista ilmoitetaan huoltajille koulukohtaisesti kevään aikana.

Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Hollolasta tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikki paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavat oppilaat ilmoittautuvat tulevaan kouluunsa.

Mikäli lapsen koulu ei ole tiedossa, olkaa yhteydessä Hyvinvointipalveluihin 044 780 1466. 

Lisätietoja kouluilta, yhteystiedot: www.hollola.fi/perusopetus-ja-koulut

 

VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN ILMOITTAMINEN

Tänä vuonna viisi (5) vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 31.1.2019 mennessä erityisopetuksen rehtorille 044 780 1222.

Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi (6) vuotta.

 

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Iltapäivätoimintapaikoista ja hakumenettelystä ilmoitetaan Wilmassa ja kunnan kotisivuilla www.hollola.fi maaliskuun aikana.

 

MUSIIKKIPAINOTTEINEN OPETUS

Salpakankaan koulun musiikkipainotteiseen opetukseen hakemisesta tiedotetaan koulujen kotisivuilla sekä Wilman kautta.

  

LIIKUNTAPAINOTTEINEN OPETUS

Heinsuon koulun liikuntapainotteiseen opetukseen hakemisesta tiedotetaan koulujen kotisivuilla sekä Wilman kautta.

Lukuvuonna 2019–2020 esiopetus ja koulutyö alkavat maanantaina 12.8.2019