Opetus

Esiopetukseen ja kouluun ilmoittautuminen lukuvuosi 2022-2023

Lukuvuonna 2022–2023 esiopetus ja koulutyö alkavat keskiviikkona 10.8.2022

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen lähikoulussa.

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus lukuvuonna 2022–2023. Esiopetukseen ilmoittautuvat tänä vuonna kuusi (6) vuotta täyttävät (2016 syntyneet) sekä ne aikaisemmin syntyneet, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 31.1.2022. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti web-palveluissa tai Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi/hollolan-sahkoinen-asiointi  

Samalla lomakkeella ilmoitetaan/haetaan myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito).

Sähköiset päätökset esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:
www.hollola.fi/esiopetus
varhaiskasvatus@hollola.fi
varhaiskasvatuksen palveluohjaus 044 780 1375

 

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna seitsemän vuotta (7) täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta.

Ilmoittautumisaika päättyy maanantaina 31.1.2022.

Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Hollolasta tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikki paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavat oppilaat ilmoittautuvat tulevaan kouluunsa.

Mikäli lapsen koulu ei ole tiedossa, olkaa yhteydessä Hyvinvointipalveluihin: hyvinvoinninpalvelualue@hollola.fi

Lisätietoja:
kouluilta, yhteystiedot: www.hollola.fi/perusopetus-ja-koulut

 

Vaikeavammaisten lasten ilmoittaminen

Tänä vuonna viisi (5) vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 31.1.2022 mennessä erityisopetuksen rehtorille: minna.tsutsunen(a)hollola.fi. 044 780 1222.

 

Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi (6) vuotta.

 

Koululaisten iltapäivätoiminta

Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Ilmoittautuminen tehdään sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta. Ilmoittautumisaika päättyy 31.1.2022. Päätös iltapäivätoimintapaikasta toimitetaan kotiin maaliskuun loppuun mennessä. Paikka vastaanotetaan koululle palautettavalla lomakkeella.

 

Musiikkipainotteinen opetus

Salpakankaan koulun musiikkipainotteiseen opetukseen hakemisesta tiedotetaan koulujen kotisivuilla sekä Wilman kautta. Hakuaika 10.1-21.1.2022.

 

Liikuntapainoitteinen opetus

Heinsuon koulun liikuntapainotteiseen opetukseen hakemisesta tiedotetaan koulujen kotisivuilla sekä Wilman kautta. Hakuaika 10.1-21.1.2022.

 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen palvelun tarvetta. Mikäli palvelun tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, järjestetään hoitopaikka alle kouluikäisille lapsille kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Hakemuksen voi täyttää sähköisesti osoitteessa: www.hollola.fi/hollolan-sahkoinen-asiointi

 

Paperisen hakulomakkeen varhaiskasvatuspalveluihin saa palvelupiste Piipahluksesta (Hollolan kunnan pääkirjasto), jonne se myös palautetaan.

 

Avoin varhaiskasvatustoiminta - Kohtaamispaikka Aamu

Yhteisöllisen Kirjaston tapahtumatorilla 1–2 aamuna viikossa. Yhteisöllisen Kirjaston tapahtumatorilla 1–2 aamuna viikossa. Toimintaa järjestetään koulujen lukuvuoden toimintapäivinä. Toiminta on maksutonta ja siihen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Lisätietoja: www.hollola.fi/avoin-varhaiskasvatustoiminta

 

Lisätietoja:
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus 044 780 1375
Varhaiskasvatuksen asiantuntija 044 780 1374 (avoin varhaiskasvatustoiminta)
Varhaiskasvatuspäällikkö 044 780 1312 

Hollola 21.12.2021 Hyvinvointivaliokunta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä