Varhaiskasvatuksessa käytössä olevat lomakkeet

HOJKS
Henkilökohtainen opetuksenjärjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Tiedonsiirto esiopetukseen

Tämä lomake täytetään varhaiskasvatusyksikössä lapsen siirtyessä esiopetukseen.

PETO - Pedagogisen toiminnan suunnitelma
Tämä lomake on käytössä pedagogisen toiminnan suunnittelussa. Lomake täytetään varhaiskasvatusyksikössä toimintakausittain.

Yleisen tuen lomake
Tämä lomake on varhaiskasvatusyksikön yleisen tuen suunnittelua ja toteuttamista sekä havainnointia ja arviointia varten.

Pedagoginen selvitys
Tämä lomake on pedagogisen selvityksen laatimista varten.

Pedagoginen arvio
Tämä lomake on pedagogisen arvion laatimista varten.

LENE (Leikki-ikäisen neurologinen kehitys) -lomakkeet
Lomakkeet sekä varhaiskasvatukselle että huoltajille 4-vuotiaan lapsen neuvolakäyntiin.

Liitteet:

Pedagogisen toiminnan suunnitelma, PETO-lomake
HOJKS
LENE - Apukysymykset huoltajien kyselyyn
LENE - Varhaiskasvatuksen ja neuvolan lomake
LENE - Kysely 4-vuotiaan lapsen huoltajille
Pedagoginen arvio
Pedagoginen selvitys
Yleisen tuen lomake
Tiedonsiirto esiopetukseen - tavoitteista taidoiksi