Varhaiskasvatus

Tietoja varhaiskasvatuspalveluihin
Tämä lomake liitteineen toimitetaan varhaiskasvatuspalveluihin päivähoidon aloitusta/muutosta seuraavan kuukauden viidenteen (5.) päivään mennessä.
- tiedot päivähoidon alkaessa
- muutos tulotietoihin
- ilmoitus isyysrahakaudesta
- muutos perhetiedoissa
- päivähoitopaikan irtisanominen
- muu muutos
Palautetaan liitteineen kunnanvirastolle (Hollolan varhaiskasvatuspalvelut, PL 66, 15871 Hollola)

Palvelusuunnitelma / palvelun tarve
Tämä lomake täytetään ja allekirjoitetaan päivähoidon alkaessa päiväkodissa tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa ja sitä päivitetään tarpeen mukaan
- päivähoitopaikka / perhepäivähoidon ohjaaja

Päivähoitomaksun alentaminen
- varhaiskasvatuksen palvelupäällikön päätös

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen
Kunta määrittää varhaiskasvatuksen viikonpäivät/ajankohdan-kellonajat, huoltaja voi valita osaviikkoisen tai osapäiväisen palvelun tällä lomakkeella.

Harkinnanvarainen oikeus yli 20h/vko laajempaan varhaiskasvatukseen
Hakemus tehdään tällä lomakkeella.

Takuupaikka
Sopimus tehdään tällä lomakkeella varhaiskasvatuspaikassa

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Lomakkeet löytyvät täältä

Liitteet:

Tietoja varhaiskasvatuspalveluihin -lomake 010818
Harkinnanvarainen oikeus 20h/vko laajempaan varhaiskasvatukseen -hakemus
Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen - Toive palvelusta
Palvelusuunnitelma160218
Takuupaikka
Päivähoitomaksun alentaminen -lomake