Lomakkeet - varhaiskasvatus ja perusopetus

Varhaiskasvatus

Tietoja varhaiskasvatuspalveluihin
Tämä lomake liitteineen toimitetaan varhaiskasvatuspalveluihin päivähoidon aloitusta/muutosta seuraavan kuukauden viidenteen (5.) päivään mennessä.
- tiedot päivähoidon alkaessa
- muutos tulotietoihin
- ilmoitus isyysrahakaudesta
- muutos perhetiedoissa
- päivähoitopaikan irtisanominen
- muu muutos
Palautetaan liitteineen kunnanvirastolle (Hollolan varhaiskasvatuspalvelut, PL 66, 15871 Hollola)

Palvelusuunnitelma / palvelun tarve
Tämä lomake täytetään ja allekirjoitetaan päivähoidon alkaessa päiväkodissa tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa ja sitä päivitetään tarpeen mukaan
- päivähoitopaikka / perhepäivähoidon ohjaaja

Päivähoitomaksun alentaminen
- varhaiskasvatuksen palvelupäällikön päätös

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen
Kunta määrittää varhaiskasvatuksen viikonpäivät/ajankohdan-kellonajat, huoltaja voi valita osaviikkoisen tai osapäiväisen palvelun tällä lomakkeella.

Harkinnanvarainen oikeus yli 20h/vko laajempaan varhaiskasvatukseen
Hakemus tehdään tällä lomakkeella.

Takuupaikka
Sopimus tehdään tällä lomakkeella varhaiskasvatuspaikassa

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Lomakkeet löytyvät täältä

Liitteet:

Tietoja varhaiskasvatuspalveluihin -lomake 010818
Harkinnanvarainen oikeus 20h/vko laajempaan varhaiskasvatukseen -hakemus
Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen - Toive palvelusta
Palvelusuunnitelma160218
Takuupaikka
Päivähoitomaksun alentaminen -lomake

Perusopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta KIPT

Oppilasilmoitus

Poissaoloanomus 1-3 pv - tehdään Wilman kautta
- luokanopettajan/luokanvalvojan päätös

Poissaoloanomus yli 3 pv - tehdään Wilman kautta
- rehtorin päätös

Hakemus musiikkipainoitteiseen opetukseen

Koululaisten iltapäivätoiminta
-
Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan (hakuaikana Wilman kautta, muulloin lomakkeella)
- Irtisanoutuminen koululaisten iltapäivätoiminnasta (tehdään kuun loppuun, vaikka lapsi jäisi aiemmin pois)
- KIPT- maksun alentaminen (rehtorin päätös)

Liitteet:

KIPT - Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan
KIPT -irtisanoutuminen
Hakemus musiikkiluokille.pdf
KIPT-maksun alentaminen
oppilasilmoitus_110417.docx

Varhaiskasvatuksessa käytössä olevat lomakkeet

HOJKS
Henkilökohtainen opetuksenjärjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Tiedonsiirto esiopetukseen

Tämä lomake täytetään varhaiskasvatusyksikössä lapsen siirtyessä esiopetukseen.

PETO - Pedagogisen toiminnan suunnitelma
Tämä lomake on käytössä pedagogisen toiminnan suunnittelussa. Lomake täytetään varhaiskasvatusyksikössä toimintakausittain.

Yleisen tuen lomake
Tämä lomake on varhaiskasvatusyksikön yleisen tuen suunnittelua ja toteuttamista sekä havainnointia ja arviointia varten.

Pedagoginen selvitys
Tämä lomake on pedagogisen selvityksen laatimista varten.

Pedagoginen arvio
Tämä lomake on pedagogisen arvion laatimista varten.

LENE (Leikki-ikäisen neurologinen kehitys) -lomakkeet
Lomakkeet sekä varhaiskasvatukselle että huoltajille 4-vuotiaan lapsen neuvolakäyntiin.

Liitteet:

Pedagogisen toiminnan suunnitelma, PETO-lomake
HOJKS
LENE - Apukysymykset huoltajien kyselyyn
LENE - Varhaiskasvatuksen ja neuvolan lomake
LENE - Kysely 4-vuotiaan lapsen huoltajille
Pedagoginen arvio
Pedagoginen selvitys
Yleisen tuen lomake
Tiedonsiirto esiopetukseen - tavoitteista taidoiksi