Lomakkeet - varhaiskasvatus ja perusopetus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen #montaluontoa - sähköinen lomake

HUOM! Jos haluat muuttaa lapsen palveluntarvetta toimintakauden aikana, keskustele asiasta päiväkotisi tai perhepäivähoidon lähiesimiehen kanssa ennen tämän lomakkeen täyttämistä! 

Lomakkeella ilmoitetaan lapsikohtaisesti:
Muutokset toimintakauden aikana:
- Muutos palvelun tarpeessa
- Muutos perheolosuhteissa
- Muu muutos
- Ilmoitus isyysrahakaudesta
- Tiedot lapsen siirtyessä toiseen yksikköön

Tiedot uuden toimintakauden alkaessa:
- Lapsen tiedot toimintakauden alkaessa 1.8. (päiväkoti ja perhepäivähoito)
- Esioppilaan tiedot esiopetuksen alkaessa 

------------------------------------------------------

Tietoja varhaiskasvatuspalveluihin
Lomake liitteineen toimitetaan varhaiskasvatuspalveluihin aloitusta/muutosta seuraavan kuukauden viidenteen (5.) päivään mennessä.
- Tiedot varhaiskasvatuksen alkaessa
- Muutos tulotietoihin
- Ilmoitus isyysrahakaudesta
- Muutos perhetiedoissa
- Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen
- Muu muutos

Palautetaan liitteineen Varhaiskasvatuspalveluihin uimahallille, Terveystie 8 tai postitse Hollolan varhaiskasvatuspalvelut, PL 66, 15871 Hollola.

------------------------------------------------------

Päivähoitomaksun alentaminen
Varhaiskasvatuspäällikön päätöksellä

------------------------------------------------------

Takuupaikka
Sopimus tehdään tällä lomakkeella varhaiskasvatuspaikassa

------------------------------------------------------

Liitteet:

Tietoja varhaiskasvatuspalveluihin -lomake 010818
Takuupaikka
Päivähoitomaksun alentaminen -lomake

Perusopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta KIPT

Oppilasilmoitus

Poissaoloanomus 1-3 pv - tehdään Wilman kautta
- luokanopettajan/luokanvalvojan päätös

Poissaoloanomus yli 3 pv - tehdään Wilman kautta
- rehtorin päätös

Hakemus musiikkipainoitteiseen opetukseen

Koululaisten iltapäivätoiminta
-
Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan (hakuaikana Wilman kautta, muulloin lomakkeella)
- Irtisanoutuminen koululaisten iltapäivätoiminnasta (tehdään kuun loppuun, vaikka lapsi jäisi aiemmin pois)
- KIPT- maksun alentaminen (rehtorin päätös)

Liitteet:

Kouluun ilmoittautumislomake
KIPT - Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan
KIPT -irtisanoutuminen
Hakemus musiikkiluokille.pdf
KIPT-maksun alentaminen

Varhaiskasvatuksessa käytössä olevat lomakkeet

HOJKS
Henkilökohtainen opetuksenjärjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Tiedonsiirto esiopetukseen

Tämä lomake täytetään varhaiskasvatusyksikössä lapsen siirtyessä esiopetukseen.

PETO - Pedagogisen toiminnan suunnitelma
Tämä lomake on käytössä pedagogisen toiminnan suunnittelussa. Lomake täytetään varhaiskasvatusyksikössä toimintakausittain.

Yleisen tuen lomake
Tämä lomake on varhaiskasvatusyksikön yleisen tuen suunnittelua ja toteuttamista sekä havainnointia ja arviointia varten.

Pedagoginen selvitys
Tämä lomake on pedagogisen selvityksen laatimista varten.

Pedagoginen arvio
Tämä lomake on pedagogisen arvion laatimista varten.

LENE (Leikki-ikäisen neurologinen kehitys) -lomakkeet
Lomakkeet sekä varhaiskasvatukselle että huoltajille 4-vuotiaan lapsen neuvolakäyntiin.

Liitteet:

Pedagogisen toiminnan suunnitelma, PETO-lomake
HOJKS
LENE - Apukysymykset huoltajien kyselyyn
LENE - Varhaiskasvatuksen ja neuvolan lomake
LENE - Kysely 4-vuotiaan lapsen huoltajille
Pedagoginen arvio
Pedagoginen selvitys
Yleisen tuen lomake
Tiedonsiirto esiopetukseen - tavoitteista taidoiksi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä