Hollola

Esiopetuspaikat ja koulut turvallisia

Päijät-Hämeen ja Iitin kunnalliset koulutuksen järjestäjät toteuttivat alkuvuodesta 2020 arviointikyselyn esi- ja perusopetuksen henkilöstölle, huoltajille sekä oppilaille. Arviointikysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Aiempien vuosien kyselyjen tapaan esi- ja perusopetuksen vahvuuksiksi nousee osaava henkilöstö sekä esiopetuspaikkojen ja koulujen turvallisuus. Kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna kouluissa on selkeästi otettu digiloikka. Vastaajien mukaan kouluissa on ajanmukaiset tieto- ja viestintätekniset välineet ja niitä käytetään monipuolisesti. Myös oppilaiden itsearvioinnissa on menty eteenpäin.

Kaksi vuotta sitten toteutetun kyselyn jälkeen parantamisalueiksi nousi opetushenkilöstön työhyvinvointiin panostaminen sekä kaikkien vastaajaryhmien osallisuuden tunteen vahvistaminen. Parannustoimenpiteitä jatketaan toimintasuunnitelman mukaan edelleen. Osallisuuden kehittämisessä kiinnitetään erityisesti huomiota vuorovaikutteisen toimintakulttuurin kehittämiseen ja vahvistamiseen siten, että lapset ja nuoret otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun.

Uusiksi parantamisalueiksi nousi oppimisen arvioinnin perusteista ja opintojen etenemisestä tiedottaminen huoltajille sekä oppimisen tukeen liittyvien toimintatapojen monipuolistaminen ja kehittäminen.

Perinteisellä kouluarvosanalla mitattuna eri vastaajaryhmät antoivat koulujen toiminnalle arvosanaksi 8 ½, kun vuonna 2018 toteutetussa kyselyssä vastaava arvosana oli 8+. Esiopetuksen seudullinen arvosana on 9, kuten kaksi vuotta sitten. 

Arviointikyselyyn vastasi 24 300 henkilöä, joista 1 770 oli opetushenkilöstöä, 4 759 huoltajaa ja 17 771 oppilasta.

Hollolassa kyselyyn vastasi 403 huoltajaa, 2250 oppilasta ja 203 henkilöstön jäsentä. Kysely toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa.

Arviointitietoa hyödynnetään kuntien esi- ja perusopetuksen kehittämistyössä. Arvioinnin kohteena olivat muun muassa esi- ja perusopetuksen johtaminen, opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja opetusjärjestelyt, osallisuus ja vaikuttaminen, oppimisympäristö ja turvallisuus, yhteistyö ja oppimisen tukeminen.

Jokainen kyselyssä mukana ollut kunta on saanut alueensa arviointitulokset ja tiedottaa tuloksistaan oman aikataulunsa mukaan.

Päijät-Hämeen kunnat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä ovat yhdessä tehneet esi- ja perusopetuksen arviointiyhteistyötä vuodesta 2006 alkaen. Vuoden 2018 alussa mukaan yhteistyöhön on tullut myös Iitin kunta. Kehittämistä suuntaavia arviointikyselyjä toteutetaan kahden vuoden välein. 

Varhaiskasvatuksen Wilma

Hollolassa on kaikilla kouluilla sekä varhaiskasvatuksessa käytössään Wilma -viestintäkanava kodin ja koulun vuorovaikutuksen avuksi.

Varhaiskasvatuksen Wilma toimii tiedotuskanavana varhaiskasvatuksesta huoltajille. Huoltajien yhteydenotot lasta koskevissa asioissa toivomme edelleen puhelimitse suoraan ryhmiin, koska henkilöstö ei välttämättä pääse lukemaan Wilma-viestejä päivittäin.

Lasten hoitoajat ja poissaolot ilmoitetaan TietoEdun kautta.

21.09.2020

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä