≡ Navigointi

Hollola

Waltti-korttien käyttö koulumatkoihin

Waltti-korttien käyttö koulumatkoihin
Lahden Seudun Liikenteen (LSL) linja-autovuoroilla

Waltti-kortti on voimassa koulupäiväkalenterin mukaan maanantaista perjantaihin klo 6 – 18. Lukukausien päätöspäivistä ohjeistetaan erikseen Wilma-viesteillä.

Kortilta saa kaksi vaihdollista matkaa päivässä. Huoltaja voi ladata samalle kortille arvoa myös vapaa-ajan matkoja varten.

Kortteja ei kerätä pois keväällä, vaan se täytyy pitää tallessa seuraavaa lukuvuotta varten. Kortti on oppilaan/huoltajan vastuulla. Oppilaan koulumatkakortin käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa ja muutoksissa (esim. koulumatkan oletusmatkavyöhykkeiden muuttuessa/osoitteenmuutoksissa) huoltaja ilmoittaa asiasta aina ensin koululle, josta ohjeistetaan menettelytapa ongelman/muutoksen ratkaisemiseksi.

Ohjeet Waltti-kortin kadotessa

Ilmoita kortin katoamisesta heti koululle.

Kadonnut kortti kuoletetaan ja sitä ei voi enää ottaa käyttöön, vaikka se löytyisi. Kadonneesta kortista on maksettava 10 euron panttimaksu kunnan tilille alla olevien maksuohjeiden mukaan. Kunta ei vastaa huoltajien maksamasta arvosta kortilla.

Maksuohje

Huoltaja maksaa 10 euron pantin kadonneesta bussikortista kunnan pankkitilille mahdollisimman pian (maksuehto 14 pvä/netto). Koululle on tuotava nähtäväksi kuitti tai tiliote maksetusta maksusta.

Tilinumero: FI50 5611 1610 0000 26

Viitteeksi: oppilaan nimi/koulu/bussikortti

Uusi bussikortti tilataan vasta, kun maksutosite on toimitettu koululle.

Muistakaa kirjoittaa viestikenttään, oppilaan nimi, koulu ja maksun aihe. Näin tiedämme maksun aiheen tarkasti kirjanpidossa.

Päijäthämäläiset luottavat turvallisiin kouluihin, osaavaan opetushenkilöstöön ja haluavat osallistua toiminnan suunnitteluun

Tiedote. Julkaistu: 26.04.2016 klo 13:30
Lahden kaupunki

Seudullisen esi- ja perusopetuksen arviointikyselyn tulokset

Päijät-Hämeen kaikki kunnalliset koulutuksenjärjestäjät toteuttivat yhdessä esi- ja perusopetuksen arviointikyselyn huoltajille, oppilaille ja opetushenkilöstölle. Vahvuuksien osalta tulokset ovat hyvin samansuuntaiset kuin kaksi vuotta sitten tehdyssä vastaavassa kyselyssä.

Tulosten mukaan esi- ja perusopetuksen keskeisiä vahvuuksia ovat osaava, ammattitaitoinen ja luotettava henkilöstö. Oppilaiden vastauksissa korostui myös se, että kouluissa opitaan oikeita asioita. Päijät-Hämeen koulut ja esiopetusta toteuttavat päiväkodit koetaan myös turvallisiksi ja henkilöstön turvallisuusosaamiseen luotetaan.

Parannettavaa löytyy eniten osallisuuden tunteen vahvistamisessa. Kaikki vastaajaryhmät, niin opettajat, huoltajat kuin oppilaat haluavat olla nykyistä enemmän vaikuttamassa itseään koskeviin asioihin, mikä lisäisi omakohtaista sitoutumista koulujen toimintaan ja tavoitteisiin.

Vastaajat kaipasivat lisäksi oppimisympäristöjen kehittämistä sekä oman koulun tai esiopetuspaikan yhteisten sovittujen pelisääntöjen noudattamista.

Esi- ja perusopetuksen arviointikyselyyn osallistui kaikkiaan 23100 vastaajaa, joista 1730 oli opetushenkilöstöön kuuluvaa, 4332 huoltajaa ja 17 038 oppilasta. Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa. Arvioinnin kohteena oli koulujen johtajuus, taloudelliset resurssit, opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja –järjestelyt, koulun toiminta, oppimisympäristö ja turvallisuus, opetus, yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen. Arviointikysymykset pohjautuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön suositukseen perusopetuksen laatukriteereistä.

Päijät-Hämeen kunnalliset koulutuksenjärjestäjät ovat tehneet arviointiyhteistyötä vuodesta 2006 alkaen. Kunnallisten sivistyspalveluiden kehittämistä suuntaavia arviointikyselyjä on toteutettu kahden vuoden välein.

Arviointitulokset huomioidaan sivistyspalveluiden kehittämisessä ja kuntayhteistyössä. Esiin tulleita vahvuuksia vahvistetaan edelleen ja parantamisalueita kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti.

Jokainen kyselyssä mukana ollut Päijät-Hämeen kunta on saanut erikseen oman alueensa arviointituloksen. Jokaisen yksittäisen kunnan sivistystoimesta vastaava viranhaltija vastaa oman kuntansa tulosten julkaisemisesta.

Lisätietoja
Sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen
seudullisen arvioinnin kehittämisryhmän puheenjohtaja,
koulutusjohtaja Johannes Rinkinen puh. 050 556 5934

kehittämispäällikkö Anjariitta Carlson puh. 050 398 5751

Liitteet:

Esiopetuksen eskarilaiset
Esiopetuksen henkilöstö
Esiopetuksen huoltajat
Perusopetuksen henkilöstö
Perusopetuksen huoltajat
Perusopetuksen oppilaat 1-2
Perusopetuksen oppilaat 3-10