Hollola

Esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen, koululaisten iltapäivätoiminta, musiikki- ja liikuntapainotteinen opetus, varhaiskasvavatus ja leikkitoiminta

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito) järjestetään lapsen lähikoulussa.

Ilmoittautuminen perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetukseen koskee tänä vuonna kuusi (6) vuotta täyttäviä (vuonna 2013 syntyneet) sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 31.1.2019. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti web-palveluissa tai Hollolan kunnan kotisivuilla sähköisissä palveluissa. Linkki

Samalla lomakkeella ilmoitetaan/haetaan myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito).

Sähköiset päätökset esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille viikolla 15 (ma 8.4. alkava viikko).

Lisätietoja: varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö 044 780 1374 ja varhaiskasvatuksen palveluohjaus 044 780 1375 tai 044 780 1630.

ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna seitsemän vuotta (7) täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta. Lomake löytyy Wilman sinisestäyläpalkista kohdasta "Lomakkeet" ja se näkyy vain esioppilaiden huoltajille.

Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 31.1.2019.

Koulunaloitukseen liittyvistä tilaisuuksista ilmoitetaan huoltajille koulukohtaisesti kevään aikana.

Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Hollolasta tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikki paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavat oppilaat ilmoittautuvat tulevaan kouluunsa.

Mikäli lapsen koulu ei ole tiedossa, olkaa yhteydessä Hyvinvointipalveluihin 044 780 1466. 

Lisätietoja kouluilta, yhteystiedot: www.hollola.fi/perusopetus-ja-koulut

 

VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN ILMOITTAMINEN

Tänä vuonna viisi (5) vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 31.1.2019 mennessä erityisopetuksen rehtorille 044 780 1222.

Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi (6) vuotta.

 

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Iltapäivätoimintapaikoista ja hakumenettelystä ilmoitetaan Wilmassa ja kunnan kotisivuilla www.hollola.fi maaliskuun aikana.

 

MUSIIKKIPAINOTTEINEN OPETUS

Salpakankaan koulun musiikkipainotteiseen opetukseen hakemisesta tiedotetaan koulujen kotisivuilla sekä Wilman kautta.

  

LIIKUNTAPAINOTTEINEN OPETUS

Heinsuon koulun liikuntapainotteiseen opetukseen hakemisesta tiedotetaan koulujen kotisivuilla sekä Wilman kautta.

Lukuvuonna 2019–2020 esiopetus ja koulutyö alkavat maanantaina 12.8.2019

 
VARHAISKASVATUS (päivähoito)

Paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen palvelun tarvetta. Mikäli palvelun tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, järjestetään hoitopaikka alle kouluikäisille lapsille kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Hakemuksen voi täyttää sähköisesti kunnan kotisivuilla www.hollola.fi sähköisissä palveluissa Linkki

LEIKKITOIMINTA 

Leikkitoimintaa järjestetään Hiekkalinnan päiväkodissa ajalla 1.9.2019–31.5.2020. Toiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville 3-5-vuotiaille lapsille. Toiminta on kerhomuotoista tavoitteellista varhaiskasvatusta (kolme tuntia päivässä), josta peritään kiinteä kuukausimaksu (1-2pv/vko 30€ ja 3-4pv/vko 60€).

Hakemukset tulee tehdä 1.5.2019 mennessä. Leikkitoimintaryhmät muodostetaan hakemusten perusteella. Päätökset myönnetyistä paikoista postitetaan viikolla 22. Vapautuvia leikkitoimintapaikkoja voi hakea ympäri vuoden.
Hakemuksen voi täyttää sähköisesti kunnan kotisivuilla sähköisissä palveluissa www.hollola.fi. Linkki

Paperisen hakulomakkeen varhaiskasvatuspalveluihin saa palvelupiste Piipahluksesta Hollolan kunnanvirastolta, jonne se myös palautetaan.

Lisätietoja: varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö 044 780 1374 ja varhaiskasvatuksen palveluohjaus 044 780 1375 tai 044 780 1630.

 

 

Hollolan ruokapalvelun kysely

Hollolan kunta kehittää ruokapalvelua asiakaslähtöisesti.  Ravitsemussuositukset antavat raamit julkisen sektorin ruokapalvelulle, mutta on muistettava, että vain syöty ruoka ravitsee. Tahdomme jokaisen potentiaalisen ruokailijan vieraaksemme syömään vatsansa täyteen jokaisena hoito-, koulu- ja työpäivänä.

 

Haluamme, että lapset ja nuoret sekä varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstö kertoo meille, miten voimme palvella paremmin. Peruskoulun ja varhaiskasvatuksen sähköinen asiakaskysely toteutetaan aikavälillä 19.11 - 30.11.2018.

Päiväkodissa olevalle kysely löytyy Peda.netin/Hollola ruokalistat sivulta, johon lapsi voi vastata kotona huoltajan kanssa. Päiväkodin henkilöstölle kysely jaetaan sähköpostijakeluna esimiesten kautta.

Koulujen henkilökunnan ja koululaisten vastaaminen tapahtuu Wilman kautta. Toivomme, että 0-2 luokat vastaavat kyselyyn huoltajan kanssa kotona, Wilma-linkki on lähetetty huoltajille (linkki myös Peda.net/Hollola ruokalistat sivulta) ja 3–4 luokat vastaavat itsenäisesti opettajan valvomana Peda.net ruokalistat linkin kautta. 5-9-luokat vastaavat itsenäisesti Wilman kautta. Koululaisilta odotamme asiallisia vastauksia, jotka sitten aidosti voivat vaikuttaa palvelutuotantoon.

Kyselyn tulos puretaan konkreettisiksi toimenpiteiksi. Koko asiakaskuntaa tiedotetaan sitten, mitä aiomme toiminnassamme muuttaa palautteidenne ja toiveittenne perusteella ja millä aikataululla. Ruokalistaa muutetaan tarvittavilta osin heti kevätlukukauden alusta. Kyselystä on siis sekä meille palvelutuottajana, mutta myös teille asiakkaina, konkreettista hyötyä.

Kyselyn toteuttaa ulkopuolinen puolueeton tutkimustoimisto. Kyselyyn liittyvät tekniset tai sisällölliset kysymykset voi osoittaa niin halutessaan osoitteeseen minna.dammert@damico.fi.

linkki: Varhaiskasvatuksen kysely
linkki: Perusopetuksen kysely


Yhteistyöterveisin
Helena Simolin
Palvelupäällikkö
0447801621
helena.simolin@hollola.fi