Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

Erityiset suunnitelmat opetussuunnitelman liitteenä

Suunnitelma kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista
Opetussuunnitelman kohdassa 5.3.

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma
Oppilashuolto käsitellään luvussa 8. Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma hyväksytään vuosittain osana koulun lukuvuosisuunnitelmaa.

Koulun ohjaussuunnitelma
Koulukohtainen ohjaussuunnitelma hyväksytään sivistyslautakunnassa ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Tämä laista johtuva suunnitelma on osa koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Suunnitelma hyväksytään vuosittain osana koulun lukuvuosisuunnitelmaa.

Kriisisuunnitelma
Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa suunnitellaan myös osana koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa niin, että se toimii yhteen koulun kiinteistökohtaisen pelastussuunnitelman kanssa. Suunnitelmasta tarkemmin kohdassa 8.5. Kriisisuunnitelma hyväksytään sivistyslautakunnassa ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Seudullinen suunnitelma huomioidaan opetussuunnitelman valmistelussa ja lisätään liiteaineistoksi.