≡ Navigointi

Niemelän koulu

Niemelän koulu

Niemelän koulu. Kuva: Sami Soljansaari, Heinolan kaupunki.
Niemelän koulu

Niemelän koulu on osa Niemelä-taloa, johon kuuluu koulun lisäksi varhaiskasvatusyksikkö. Teemme aktiivisesti yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa mm. alkuluokkatoiminnassa. Niemelän koulussa annetaan opetusta 1-6.-luokkalaisille. Olemme aktiivinen ja eteenpäin suuntautuva koulu, jossa lapsi on yhteinen sydämen asia.

Koulumme tavoitteena on aktiivinen oppija, joka oppii arvostamaan terveitä elämäntapoja, kestävää kehitystä ja toimimaan aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.

Opetuksemme perustana ovat lapsilähtöisyys, turvallisuus ja toiminnallisuus. Arvostamme myös kädentaitoja ja liikuntaa. Koulutoimintaa täydentää monipuolinen kerhotoiminta (mm. bändi, kuoro, askartelu).

15 opettajan ja neljän avustajan tiimityöskentely antaa erinomaisen esimerkin yhteistoiminnallisesta oppimisesta ja omasta vastuullisesta roolista yhteisön jäsenenä. Oppilaskunta ja luokissa pidettävät luokkakokoukset harjoittavat oppilaita osallistumaan yhteisten asioiden hoitamiseen.

Teemme aktiiviesti työ kiusaamisen estämiseksi ja mukana myös Vertaissovittelun ohjelmassa (VERSO). Ohjelmat ovat osa vastuullisuuden kasvatusta.