Jyrängön koulu

Koulumme arvoperusta

Koulumme opetus- ja kasvatustyön tavoitteet tiivistyvät viiteen näkökulmaan:

  • yhteisöllisyys
  • hyvinvointi
  • toiminnallisuus
  • perustaidot
  • turvallisuus

Haluamme nähdä koulumme oppilaat aktiivisina, toiminnallisina, liikkuvina, osallistuvina ja yhteistyötaitoisina kansalaisina. Koulumme kasvatuksen arvopohjan mukaisesti osana perusopetusta koulussamme järjestetään oppilaskunta-, välitunti-, kummioppilas- ja kerhotoimintaa.

Lähtökohtanamme ovat erilaisten oppijoiden tarpeet sekä fyysinen ja psyykkinen turvallisuus. Kiinnitämme huomiota erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyihin ja tukitoimiin sekä edistyneempien oppilaiden opetuksen eriyttämiseen koulunkäynnin mielekkyyden ylläpitämiseksi.

Korostamme yhteisöllisyyttä koulun arjessa ja erilaisissa tapahtumissa. Haluamme, että koulussamme on tilaa lasten mielipiteille, osallisuudelle ja toiminnalle.

Painotamme koulussamme liikunta- ja terveyskasvatusta osana muuta opetusta. Pyrimme omaehtoisen ja ohjatun liikkumisen avulla mm. kehittämään lasten oppimisvalmiuksia.

Koulumme palkittiin Opetusministeriön Vuoden Liikkuva Koulu -palkinnolla vuonna 2013.