Opinto-ohjaus

Koulun itsearvioinnin kysymyslomake

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Haluamme kehittää lukiotamme jatkuvasti paremmaksi ja viihtyisämmäksi paikaksi elää ja opiskella. Siksi toivomme, että vastaat seuraaviin kysymyksiin huolellisesti.


Väite1234
Opintovuosi


Olen
Alla on lueteltuna 30 kouluun ja opintoihisi liittyvää väittämää. Valitse kunkin väiitämän kohdalta numero joka parhaiten vastaa sinun mielipidettäsi.

1= täysin eri mieltä
2= eri mieltä
3= samaa mieltä
4= täysin samaa mieltä


Väite1234
Tunnen valinneeni oikein, kun tulin lukioon.
Minulla on selkeät tulevaisuuden suunnitelmat.
Kotitehtäviä annetaan liian paljon.
Jos jaksaisin ponnistella, menestyisin.
Lukioni opetustilat ovat ajanmukaiset.
Pidän opiskelua tärkeänä.
Luulen, että lukio-opiskelu helpottaa pääsyäni jatko-opintoihin.
En saa edistymisestäni opettajalta riittävästi myönteistä palautetta.
En taida olla elämässä menestyjä.
Ilmapiiri lukiossani on avoin ja vuorovaikutus opettajien ja oppilaiden välillä on hyvä.
Tiedän lukio-opiskeluni tavoitteet.
Keskustelen jatko-opinnoistani vanhempieni kanssa.
Opetusmenetelmät ovat monipuolisia.
Tunnen itseni syrjityksi.
Kotitehtäviä annetaan liian vähän.
Haluan ratkaista itse tehtävissäni esiintyvät ongelmat.
Opiskelen tosissani päästäkseni haluamalleni alalle.
Huomaan usein innostuvani opittavasta.
Olen mielestäni iloinen ja myönteinen opiskelija.
Opettajat kohtelevat minua tasa-arvoisena nuorena aikuisena.


1. luokkalaisten tunnelmia ja kokemuksia lukio-opiskelusta.

Ensimmäinen jakso lukiossa oli...


Koeviikot tuntuivat....


Työrauha/ käyttäytyminen tunneilla...


Terveisiä vanhemmille...


Terveisiä opettajille...

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake