ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kurssin materiaaleja

Hyödyllisiä linkkejä

ÄI2 opetussuunnitelma

KURSSI 2: Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 syventää kieli- ja tekstitietoisuuttaan
 ymmärtää kielen ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen, yhteisöllisen ja yksilöllisen merkityksen
 oppii ymmärtämään kielen rakenteita ja käyttämään kieliopillisia käsitteitä tekstejä eritellessään
 ymmärtää Suomen kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden ja äidinkielen kielitaidon merkityksen
 ymmärtää suomen kielen aseman maailman kielten joukossa
 oppii suunnittelemaan, muokkaamaan ja laatimaan sekä puhuttuja että kirjoitettuja tekstejä
 oppii antamaan ja vastaanottamaan palautetta ja arvioimaan puhe- ja kirjoitustaitoaan
LYHYT KUVAUS
Kurssilla tarkastellaan kieltä, kirjallisuutta ja kulttuuria oman identiteetin rakentajana, luetaan teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä. Käydään läpi asiakirjoittamisen prosessi. Harjoitellaan puheenvuoron pitämistä sekä itse- ja vertaisarvioinnin antamista ja saamista.
KESKEISET SISÄLLÖT
 kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa
 kielellisten valintojen merkitys tekstin analyysissa
 kielen metaforisuus
 suomen kieli, sen moninaisuus, vaihtelu ja asema maailman kielten joukossa
 kielen vaihtelu ja muuttuminen
 kirjakielen normit ja niiden muutokset
 kurssin teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä
 kirjoittaminen prosessina: tekstin ideointi, näkökulman valinta, jäsentely, palautteen antaminen, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely
 informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, esittäminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä