Hartolassa on hyvä elää!

Yhtenäiskoulun PAH ilmamittausraportti

Yhtenäiskoulun tiloissa on tehty tiivistystöitä vuotoilmareittien tukkimiseksi rakenteista. Tiivistyskorjaus tehtiin ensisijassa kreosootin sisältämien PAH-yhdisteiden kulkeutumisen estämiseksi. Tiivistyskorjausten valmistuttua tehtiin 26.3.2018 PAH- ilmamittaukset tiivistyskorjatuista luokkatiloista: näyte: 1, Tila Lepsala, näyte: 2, tila Kumu, näyte: 3, tila Kuivajärvi, näyte: 4, tila Nipuli ja näyte: 5, alakerran käytävä. Tutkimus tehtiin varmistamaan tiivistyskorjausten onnistuminen. Tutkimuksen suoritti Pohjolan kiinteistökartoitus Oy ja se on kokonaisuudessaan luettavissa kunnan internet-sivuilla osiossa ”ajankohtaista”.

PAH-yhdisteiden pitoisuudet mitatuissa tiloissa olivat erittäin alhaisia. Naftaleenin pitoisuudet olivat tutkituissa tiloissa 0,01-0,4 µg/m3 (STM:n ohjeraja-arvo 5000 µg/m3 ja työterveyslaitoksen tavoitetaso 2 µg/m3). Bentso(a)pyreenin pitoisuudet olivat tutkituissa tiloissa alle mittauksen vähimmäisraja-arvon 0,01 µg/m3 (STM:n ohjeraja-arvo 10 µg/m3 ja työterveyslaitoksen tavoitetaso alle 0,1 µg/m3). Tiivistystyöt todettiin onnistuneiksi lukuun ottamatta luokkatilaa 110 Nipuli, jossa oli vielä tutkimushetkellä aistinvaraisesti havaittavissa poikkeavaa hajua. Nipuli-luokassa tehtiin sen johdosta Pohjolan Kiinteistökartoituksen suorittama merkkiainetutkimus 24.4.2018. Lisätutkimuksessa havaittu vuotoilmareitti on tiivistetty.

IV-tekniikan saneeraus tullaan suunnittelemaan kesän 2018 aikana.

Liitteet:

PAH ilmamittausraportti Yhtenäiskoulu