Hyvän elämän Kuningaskunta

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit Hartolan kunnassa/KUULUTUS

Hartolan kunnassa toimitetaan EUROPARLAMENTTIVAALIT sunnuntaina 26.5.2019 klo 9 - 20.

Äänestysalueena on koko Hartolan kunta ja äänestyspaikkana Hartolan kunnantalo, Kuninkaantie 16.

ENNAKKOAANESTYS suoritetaan Hartolan kunnanviraston yhteispalvelupisteessä os.

Kuninkaantie 16, Hartola, seuraavan aikataulun mukaisesti:
ke-pe 15. - 17.5.2019 klo 9:00- 18.:00
la-su 18.- 19.5.2019  klo 12:00- 14:00
ma-ti 20. -21.5.2019 klo 9:00-20:00

LIIKKUVA ENNAKKOAANESTYS toteutetaan kirjastoautolla lauantaina 18.5.2019 seuraavan aikataulun mukaisesti:

klo 10:00- 11:00

Koitti: Koitin-Pertunmaan OP:n piha

klo 12:00- 13:00

Kalho: Honkapirtti

klo 13:30- 14:00

Pohjola: Taukotuvan piha

klo 15:00-16:00

Vuorenkylä: Vuorenkylän Valinnan piha

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Henkilöllisyystodistuksena kelpaavat esimerkiksi passi, henkilökortti, ajokortti, kuvallinen kela-kortti tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Poliisilaitokselta voi saada maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Korttia haettaessa on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

KOTIAANESTYS toimitetaan 15. — 21.5.2019 välisenä aikana. Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16:00 mennessä. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjalliset ilmoitukset toimitetaan Hartolan keskusvaalilautakunnalle os. PL 16, 19601 Hartola. Puhelinilmoituksia otetaan vastaan kunnanvirastossa puh. 03 84320.

Omaishoitajalla on mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, josta on ilmoitettava etukäteen kotiäänestykseen ilmoittauduttaessa:

-asuu kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa ja on omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja  
- omaishoitajan tiedot ilmoitetaan kotiäänestäjän ilmoituksessa. (täydellinen nimi, henk.tunnus, puh.nro ja omaishoidon sopimuksen voimassaoloaika)

LAITOKSESSA tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä tiedottaa vaalitoimikunta laitoksessa julkipantavin kuulutuksin.

Hartolassa 12.4.2019

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Liitteet:

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit Hartolan kunnassa