Vuoden 2019 eduskuntavaalit Hartolan kunnassa

Vuoden 2019 eduskuntavaalit Hartolan kunnassa

Hartolan kunnassa toimitetaan EDUSKUNTAVAALIT sunnuntaina 14.4.2019 klo 9 – 20.

Äänestysalueena on koko Hartolan kunta ja äänestyspaikkana Hartolan kunnantalo, Kuninkaantie 16.

ENNAKOÄÄNESTYS suoritetaan Hartolan kunnanviraston yhteispalvelupisteessä os. Kuninkaantie 16, Hartola, seuraavan aikataulun mukaisesti:

ke – pe 3. – 5.4.2019 klo 9:00 – 18.:00
la – su 6. – 7.4.2019 klo 12:00 – 14:00
ma – ti 8. – 9.4.2019 klo 9:00 – 20:00

LIIKKUVA ENNAKKOÄÄNESTYS toteutetaan kirjastoautolla lauantaina 6.4.2019 seuraavan aikataulun mukaisesti:

klo 10:00 – 11:00 Koitti: Koitin-Pertunmaan OP:n piha
klo 12:00 – 13:00 Kalho: Honkapirtti
klo 13:30 – 14:00 Pohjola: Taukotuvan piha
klo 15:00 – 16:00 Vuorenkylä: Vuorenkylän Valinnan piha

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyystodistuksena kelpaavat esimerkiksi passi, henkilökortti, ajokortti, kuvallinen kela-kortti tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Poliisilaitokselta voi saada maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Korttia haettaessa on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

KOTIÄÄNESTYS toimitetaan 3. – 9.4.2019 välisenä aikana. Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 2.4.2019 klo 16:00 mennessä. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjalliset ilmoitukset toimitetaan Hartolan keskusvaalilautakunnalle os. PL 16, 19601 Hartola. Puhelinilmoituksia otetaan vastaan kunnanvirastossa puh. 03 84320.

Omaishoitajalla on mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, josta on ilmoitettava etukäteen kotiäänestykseen ilmoittauduttaessa:

  • asuu kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa ja on omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja
  • omaishoitajan tiedot ilmoitetaan kotiäänestäjän ilmoituksessa. (täydellinen nimi, henk.tunnus, puh.nro ja omaishoidon sopimuksen voimassaoloaika)

LAITOKSESSA tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä tiedottaa vaalitoimikunta laitoksessa julkipantavin kuulutuksin.

Hartolassa 6.3.2019

 KESKUSVAALILAUTAKUNTA