Hartolassa on hyvä elää!

Suomi.fi -palvelu

suomifi_logo_website.jpg
Väestörekisterikeskus julkaisee 14.12.2017 uuden, kansalaisten ja viranomaisten väliseen viestintään tarkoitetun palvelun, Suomi.fi-viestit. Uusi palvelu on osa Suomi.fi-verkkopalvelua ja se korvaa nykyisin käytössänne olevan Kansalaisen asiointitilin.

Suomi.fi kokoaa yhteen julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat

Suomi.fi on verkkopalvelu, josta löytyvät kootusti kaikki julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat. Suomi.fi:n avulla kansalaiset löytävät tietoa julkisista palveluista oman elämäntilanteen mukaisesti – yhdestä paikasta.

Sähköinen asiointi helpottaa viranomaisasiointia

Julkisten palvelujen ja asiointikanavien laaja kirjo on voinut aiheuttaa hämmennystä, mutta jatkossa kaikki oikea tieto löytyy helposti yhdestä osoitteesta. Suomi.fi parantaa julkisten palveluiden saatavuutta ja helpottaa asiointia viranomaisten kanssa. Sähköisten palveluiden ansiosta viranomaisasiointiin aukeaa uusi kanava, joka on käytettävissä kaikilla laitteilla (tietokone, älypuhelin, tabletti).

Uudistuneessa Suomi.fi-verkkopalvelussa kaikkia julkisen hallinnon sähköisiä palveluita voi käyttää jatkossa yhdellä kirjautumisella. Verkkopalveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Kertakirjautumisen myötä käyttäjä voi siirtyä asioimaan eri viranomaisten välillä ilman uutta kirjautumista.

Uudet palvelut: viesti ja valtuuta

Tulevaisuudessa Suomi.fi-verkkopalvelu täydentyy kahdella kansalaisten arkea helpottavalla uudella sähköisellä palvelulla.

Viestit-palvelu tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden vastaanottaa viranomaisviestejä paperipostin sijaan sähköisesti. Viestit voi lukea esimerkiksi mobiilisovelluksella ja ne tallentuvat palveluun, jolloin niihin voi palata tai vastata myöhemmin. Yhteydenpito viranomaisten kanssa, esimerkiksi viranomaisen pyytämien puuttuvien tietojen lähettäminen, onnistuu reaaliaikaisesti.

Valtuudet-palvelulla henkilö voi antaa toiselle henkilölle luvan hoitaa omia tai yrityksen asioita puolestaan. Palvelussa on myös mahdollista pyytää toiselta henkilöltä lupaa hoitaa tämän puolesta viranomaisasioita. Palvelu helpottaa esimerkiksi liikuntarajoitteisten, ikääntyvien, pariskuntien tai ulkomailla oleskelevien henkilöiden viranomaisasiointia, sillä he voivat valtuuttaa läheisensä asioimaan puolestaan sähköisissä viranomaispalveluissa.

Palvelu kehittyy edelleen

Sähköisen asioinnin suosio on kasvanut nopeasti kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Sähköinen asiointi parantaakin julkisten palveluiden saatavuutta kaikille asiakkaille. Sähköisiin palveluihin siirtyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että henkilökohtainen asiointi loppuisi kokonaan. Viranomaisten kanssa voi edelleen asioida myös puhelimitse, kirjeitse tai kasvokkain. Kansalaisia ei siis tulla velvoittamaan sähköiseen asiointiin. Kuitenkin, kun valtaosa kansalaisista siirtyy sähköisten palvelujen käyttäjiksi, voidaan henkilökohtainen asiointipalvelu kohdentaa niille asiakkaille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Uudistunut Suomi.fi julkistettiin heinäkuussa 2017 ja palvelua rakennetaan jatkuvan kehittämisen periaatteella. Tärkeimmät uudet palvelut tulevat kansalaisten käyttöön vuoden 2017 loppuun mennessä. Tämän jälkeen palveluja täydennetään ja kehitetään jatkuvasti. Voit esittää Suomi.fi-sivulla myös kehitysehdotuksia. Millaista julkista palvelua sinä haluaisit?

https://www.suomi.fi/etusivu/

Liitteet:

Tiedote kansalaisille