Hartolassa on hyvä elää!

Päijät-Hämeen kuntien ja yhdistysten yhteistyön näkyvyys sosiaalisessa mediassa

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU
Liiketalouden ala
Liiketalouden koulutusohjelma
Johtaminen ja viestintä
Opinnäytetyö
Syksy 2017
Hilda Haaja

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Päijät-Hämeen kuntien ja yhdistys-ten yhteistyön näkyvyyttä kuntien sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi tavoitteena oli saada ehdotuksia, joilla kunnat ja yhdistykset voisivat pa-rantaa yhteistyönsä näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry.

Hilda Haajan opinnäytetyö