Työ ja yrittäminen

Elinkeinojen kehittäminen

Elinkeinoasioista päättää kunnanhallitus ja niistä vastaa kunnanjohtaja. Maaseutuelinkeino-asioita hoitaa Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutuviranomainen, jolla on toimipiste Hartolassa.

Tontti ja toimitila-asiat

Tontti- ja kaavoitusasioissa palvelee kunnan tekninen toimisto ja niistä vastaa tekninen johtaja. Yritysten toimitila-asioita hoitaa kunnan kiinteistöyhtiö Vasallin toimitusjohtaja ja myös elinkeinoneuvojalta saa tietoa vapaista toimitiloista.

Elinkeinojen kehittäminen ja yritysneuvonta

Hartolan elinkeinoneuvonta palvelee mm. yritys- ja yrittäjäksi aikovan neuvonnassa, yritysten välisen yhteistyön kehittämisessä, antaa yrityslähtöistä konsultointia henkilöstön rekrytointi- ja koulutusasioissa sekä työllistämiseen liittyvissä asioissa. Toiminnalla pyritään edistämään erityisesti Hartola-Sysmä ja lähialueen eri toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä.

Matkailu- ja kuntamarkkinointi

  • matkailun kehittäminen valtakunnallisen ja maakunnallisen matkailustrategian mukaan
  • matkailuhankkeissa aktiivisesti toimiminen ja niiden täysimääräinen hyödyntäminen
  • kansainvälisyyden edistäminen
  • matkailuyrittäjäkohtaiset konsultoinnit ja matkailupalveluverkoston luominen sekä uusien matkailutuotteiden kehittämisessä tukeminen
  • kuntamarkkinointi
  • yhteistyö alueemme ulkopuolisten matkailutoimijoiden kanssa
  • vapaa-ajanasumisen lisäämisen edistäminen
Ota yhteyttä:

Hartolan kunta
Kuninkaantie 16
19600 Hartola

Kunnanjohtaja
Merja Olenius
Puh. 044 743 2217
merja.olenius@hartola.fi

Kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtaja
Harri Suoknuuti
Puh. 044 743 2234
harri.suoknuuti@hartola.fi