Rakennus -ja ympäristöpalvelut

Hartolan kunnan Ympäristötoimen henkilökunta ohjaa, neuvoo ja valvoo:

Tainionvirta_talvi.jpg
  • Rakentaminen ja rakennettu ympäristö
  • Maa-ainesluvat ja niiden valvonta
  • Ympäristöluvat, pohjavesialueet, pintavesien laaduntarkkailu ja maastoliikenne
  • Ympäristöterveydenhuollon asioissa (mm. juomaveden laatu) pyydämme ottamaan yhteyttä PHsoten ympäristöterveyskeskukseen
  • Jätevesien käsittely
  • Rantojen ruoppaaminen ja niittäminen

Suomessa rakentamista säätelevät ja ohjaavat monet säädökset, määräykset ja ohjeet, joiden seuraamiseksi on säädetty lupa- ja valvontamenettelyitä.

Hartolan ympäristötoimessa käsitellään ja myönnetään rakennus- ja toimenpidelupia mukaan lukien toimenpideilmoitukset sekä valmistellaan ympäristölautakunnassa käsiteltävät luvat ja asiat.

Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa on hyvä olla yhteydessä ympäristötoimeen, jotta paikalliset ohjeet ja hankkeenne käsittelyyn liittyvät viranomaismääräykset huomioidaan heti alkuvaiheessa.

Viranomaistoimintamme veloitushinnat löydät valikon kohdasta Taksat.
Rakennusjärjestys löytyy tästä Rakennusjärjestys 2016.pdf

Ympäristötoimen asiakaspalvelun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi olemme uusineet 1.12.2014 lähtien palveluajat:

Rakennustarkastaja pääsääntöisesti ma 9 - 12
Matti Nikupeteri 044 743 2236

Ympäristönsuojelutarkastaja ma 9 - 12
Sameli Männistö 044 743 2237

Toimistosihteeri ma-pe 9 – 12
Eeva Aikasalo 044 743 2210

Muulloin tavoitat meidät sopimalla tapaamisajankohdasta etukäteen.