Esiopetus

Esiopetus

Esiopetussuunnitelma 1.8.2016 (1) PÄIVITETTY PDF.pdf 1010,6 kt


Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetuksessa noudatetaan pääosin koulun työaikoja; sivistyslautakunta päättää toimintapäivät. Esiopetusta tarjotaan vähintään 700 tuntia toimintavuoden aikana. Esiopetuksesta vastaavat lastentarhanopettajat.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan keväisin kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumislomakkeita on saatavilla Hartolan kunnantalossa toimistosihteerillä, päiväkoti Vantussa ja Hartolan Yhtenäiskoulussa; niitä voi myös tulostaa kunnan kotisivuilta.
Samalla lomakkeella haetaan myös esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittavaa päivähoitoa. Päivähoidosta peritään perheen koon ja bruttotulojen mukaan määräytyvä maksu.

Esiopetuksessa noudatetaan kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Lastentarhanopettajat laativat yhdessä huoltajien kanssa lapsen oman esiopetuksen oppimissuunnitelman.

Esiopetusryhmän muodostamiseen vaikuttaa esikoululaisten määrä. Ohjatun toiminnan ajaksi esikoululaiset jaetaan pienryhmiin.