Koulutus ja opiskelu, varhaiskasvatus

Yhtenäiskoulun sisäilmatutkimus 17.2.2018

Yhtenäiskoulun sisäilmatutkimus valmistui 17.2.2018. Tutkimus koski luokkia Lepsala, Kumu, Kuivajärvi, Nipuli, Joutjärvi ja Riihiniemi. Tutkimuksessa havaittiin puutteellisesta ilmanvaihdosta johtuva ajoittainen korkea hiilidioksidipitoisuus tutkituissa tiloissa. Ajoittainen korkea hiilidioksipitoisuus ei ole terveysriski tilan käyttäjille, mutta alentaa viihtyisyyttä ko luokissa. Ilmanvaihtojärjestelmään tarvittavat muutokset ratkaistaan kevään aikana. Toteutettavat työt tehdään kesäloman aikana.

Kohonneita sisäilman mineraalikuitupitoisuuksia ei havaittu luokkatiloissa. Sen sijaan rehtorin työhuoneessa toimenpidesuositusraja-arvo kuitujen osalta ylittyi, mikä edellyttää huonekohtaisia toimenpiteitä.

Tutkimuksessa havaittiin aistinvaraisesti kreosootin hajua osassa tiloja. Hajuhaitan torjuminen edellyttää tiivistyskorjauksia, jotka tehdään koulun lomaviikolla 9.

Sisäilman laatu selvitetään tarvittavilta osin uudelleen korjaustöiden valmistuttua syksyllä 2018.

Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa tästä.

 Yhtenäiskoulun kattorakenteisiin tehdään korjaustöitä kevään ja kesän 2018 aikana. Työt eivät vaikuta normaalin koulutyöhön.


Kuntalisä

Kotihoidon kuntalisä on kunnan maksama harkinnanvarainen tuki, jota maksetaan Kelan lakisääteisen kotihoidontuen korotuksena. Kuntalisä on veronalaista tuloa.

Kuntalisä maksetaan täysiltä kalenterikuukausilta hakemusta seuraavan kalenterikuukauden alusta, jolloin tuen saamisen ehdot täyttyvät. Jos hoitovapaa jatkuu keskeytyksettä, kuntalisä voidaan myöntää suoraan jatkuvaksi. Kuntalisää ei makseta kahta kalenterikuukautta lyhemmältä ajalta.

Kuntalisän saajan on välittömästi ilmoitettava mahdolliset olosuhteissa tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat kuntalisän saamiseen. Kuntalisä peritään takaisin välittömästi, mikäli hakemuksessa ilmoitetut tiedot osoittautuvat vääriksi tai käy ilmi, että on jätetty ilmoittamatta asioita, jotka vaikuttavat kotihoidon tuen kuntalisän myöntämiseen tai ilmoitus maksuun liittyvistä muutoksista tulee myöhässä ja tämän vuoksi etuutta on maksettu aiheettomasti.

Kuntalisänä maksetaan 200 €/kk perheen nuorimmasta lapsesta, joka on alle 3-vuotias ja perheen muista kotihoidontuen hoitorahaan oikeuttavista lapsista 30 euroa/lapsi/kk.

Liitteet:

PDF lomake