Hartolassa on hyvä elää!

Kysely yli 65-vuotiaille hartolalaisille

Hartolan kuntaan laaditaan ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma, jonka tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista, ja kehittää iäkkäiden henkilöiden tarvitsemia palveluja ja omaishoitoa.

Kyselyyn toivotaan vastauksia yli 65-vuotiailta, kotona asuvilta ikääntyneiltä.

Vastausaika kyselyyn on 14.-31.3.2018.

Kyselylomakkeita saa kunnan neuvonnasta, kirjastosta sekä terveysasemalta tai täytä kysely alla olevasta linkistä!

Avaa kysely tästä!