Kunnalle töihin!

Koulunkäynninohjaajan sijaisuus 8.8.2018 – 30.11.2018

Hartolan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi
Koulunkäynninohjaajan sijaisuus 8.8.2018 – 30.11.2018
Hartolan Yhtenäiskoulun 7.- 9. -luokkien opetukseen.
Tehtävä on osa-aikainen, tuntimäärä on n. 30 tuntia/viikko

Toivomme, että hakija on suorittanut koulunkäynninohjaajan tai koulunkäyntiavustajan ammattitutkinnon tai muun tehtävään soveltuvan tutkinnon. Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Lähetä itsestäsi vapaamuotoinen hakemus, jossa mukana cv, osoitteeseen Hartolan kunta, Sivistystoimi, PL 16, 19601 Hartola tai sähköisesti kunta@hartola.fi  21.6.2018 klo15.00 mennessä.Lisätietoja tehtävästä saa rehtori-sivistystoimenjohtaja Irja Niilahdelta, puh 044-743 2270.

Päätoimisen tuntiopettajan tehtävä määräajaksi 8.8.2018 – 30.6.2019.

Hartolan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi
Päätoimisen tuntiopettajan tehtävä määräajaksi 8.8.2018 – 30.6.2019. 
Tehtävään kuuluu 3. – 6. luokan luokanopetuksen tunteja, sekä 3. - 7. luokan englannin kielen tunteja. Yhteensä oppitunteja on n. 20 h/viikko Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Valitun on viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Hakemus, johon tulee liittää CV, tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kunta@hartola.fi tai postitse Hartolan Yhtenäiskoulu, Kuninkaantie 14, 19600 HARTOLA 21.6.2018  klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ja todistukset työkokemuksesta esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa rehtori-sivistystoimenjohtaja Irja Niilahti puh. 044-7432 270.

 Hartolassa 5.6.2018
Hartolan sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Kesätöitä!

Hartolan kunnan rakennusvalvonta

kesätyöpassilaisia ajanjaksoille:
28.5.-15.6.2018
18.6.-6.7.2018 tai
23.7.-10.8.2018

Tiedustelut Jani Reima p. 044 7432 2243
jani.reima@hartola.fi