Kunnalle töihin!

Etsivä nuorisotyöntekijä 1.9.2018 alkaen

SIVISTYSTOIMI

Hartolan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi

ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN toimen 1.9.2018 alkaen työsopimussuhteeseen.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on nuorisolain mukaisesti tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja ohjata hänet sellaisten palvelujen ja muiden tukitoimien piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa nuoriso- tai sosiaalialan koulutusta ja kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. Toivomme sinulta ratkaisukeskeistä ja innostunutta työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja taitoa toimia moniammatillisessa yhteistyöverkostossa palvelu – ja koulutusjärjestelmät tuntien. Hartolassa etsivä nuorisotyöntekijä vastaa osaltaan hallinnollisista tehtävistä, kuten valtionavustuksen hakemisesta ja raportoinnista. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä, mutta sisältää myös iltatyötä. Oman auton käyttö on välttämätön tehtävän hoidossa.

Ennen työsuhteen alkamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävä alkaa 1.9.2018. Työaika on 38,75 h / vko. Palkkaus KVTES:n mukainen. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja (2.-6.7. ja 30.7.-3.8.) vapaa-aikapäällikkö Anna-Maija Muurinen 044 7432257, anna-maija.muurinen@hartola.fi

 

Sähköiset hakemukset lähetetään sähköpostilla kunta@hartola.fi tai kirjeenä: Hartolan kunta, Kuninkaantie 16, 19600 Hartola (kuoreen merkintä Etsivä nuorisotyö) perjantaihin 3.8.2018 klo 15.00 mennessä.