Hankintaneuvonta

Hankintaneuvonta

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Suomen Yrittäjille vuosittaisen avustuksen hankintaneuvonnan järjestämiseksi. Uudella neuvonnalla Venäläinen.jpgministeriö haluaa edistää 1.1.2017 voimaantulleen hankintalain tavoitteita siitä, että myös pienet yritykset ja yhteisöt pääsisivät paremmin mukaan hankintoihin. Päijät-Hämeessä palvelun tuottaa Päijät-Hämeen Yrittäjät. (kuva: Siiri Saarnikko, Päijät Hämeen Yrittäjälehti)

Hankintaneuvonnan tavoitteena on
– saada hankintayksiköt muokkaamaan hankintoja sellaiseksi, että yritykset ja yhteisöt voivat helpommin osallistua kilpailutuksiin
– aktivoida pk-yrityksiä, yhteisöjä ja muita toimijoita jättämään tarjouksia julkisiin hankintailmoituksiin

Palvelu on sekä yrittäjien että hankintayksiköiden hyödynnettävissä

Hankintaneuvoja Miikka Venäläinen, Päijät-Hämeen yrittäjät p. 050 309 5963 tai miikka.venalainen@phyrittajat.fi

Tavoitettavissa parhaiten maanantaisin kello 13:00 – 16:00 ja perjantaisin kello 9:00 – 12:00

Maksuton palvelu on yrittäjien ja hankintayksiköiden hyödynnettävissä kaikissa hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Päijät-Hämeessä neuvonnan painopisteenä on erityisesti pienhankintojen kehittäminen.

Palvelu tarjoaa yrittäjälle mm.
– tietoa ja apua tarjouskilpailuun osallistumiseen
– paremmin mukaan markkinavuoropuheluun
– kanava oman kunnan hankintojen kehittämiseen

Palvelu tarjoaa hankintayksikölle mm.
– apua markkinavuoropuhelun parantamiseen
– markkinatietoa hankintojen tueksi
– työkaluja hankintaprosessien kehittämiseen