Hartolassa on hyvä elää!

Kunnanviraston pitäminen suljettuna vuoden 2018 aikana

Kunnanvirasto on vuosittain pidetty tiettyjen arkivapaiden
yhteydessä suljettuna ja kesäaikaan on lomien
yhteensovittamiseksi ollut pidempi kiinniolojakso. Tulevalle
kesälle on ajoitettu kunnanviraston korjaustoimenpiteitä, joiden
vuoksi kesäloman sulkujaksoa esitetään kolmen viikon ajaksi.

Kunnanvirasto on suljettuna:
30.4.2018 
11.5.2018 
9.-29.7.2018
7.12.2018
27.-28.12.2018 sekä
31.12.2018