Kesätyöpassi 2019

INFO KESÄTYÖPASSIKAMPANJASTA

Kesätyöpassikampanjaa rahoittavat Hartolan kunta, Hartolan Lions Club ja Hartolan Yrittäjät. Käytännön toimet hoituvat Hartolan kunnan kautta.

Kesätyöpassia voivat hyödyntää hartolalaiset yritykset, yhdistykset ja kotitaloudet, joilla ei ole maksamattomia verojäämiä.

Työnantaja voi työllistää 14-17-vuotiaan hartolalaisen tai Hartolassa vakituisesti asuvan nuoren. Nuoren on ennen työsuhteen alkua täytettävä 14-vuotta, eikä hän saa täyttää työsuhteen aikana 18-vuotta.

Työsopimusta laadittaessa on huomioitava laki alle 18-vuotiaista työntekijöistä. Huomioithan, että alle 15-vuotiaan työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja.

Työsuhteen pituus on kolme viikkoa ajalla 1.5. - 31.8.2019. Työnantaja maksaa palkkaa vähintään 550 (sisältäen lomarahan). Työsuhteen pituuden, työajat ja palkkauksen määrittelee työnantaja oman työehtosopimuksensa mukaisesti.

Työnantajan 275 arvoisen tuen saaminen jälkeenpäin edellyttää, että nuoren palkaksi on muodostunut vähintään 550€.

Nuori palauttaa täytetyn työsopimuksen Hartolan kunnantalolle (toimistosihteeri Kati Pietinen) ennen työsuhteen alkua. Työsopimusta vastaan nuori saa numeroidun kesätyösetelin ja toimittaa sen työnantajalle.

Liitteet:

Info kesätyöpassikampanjasta