← Hartolassa on hyvä elää!

JORMA VIRTASEN SÄÄTIÖN STIPENDIEN HAKEMINEN v. 2017

Jorma Virtasen Säätiö julistaa haettavaksi stipendejä 6.10.2017 mennessä.

Jorma Virtasen säätiön tarkoitus on tukea Hartolan kunnan Riihiniemen koulua käyneiden oppilaiden Suomessa tapahtuvien opintojen rahoittamista sen jälkeen kun he ovat päättäneet opintonsa tässä koulussa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla taloudellista tukea stipendien muodossa.

Säätiön hallitus päättää vuosittain jaettavien stipendien lukumäärän ja arvon sekä kenelle ne annetaan. Ensisijalle asetetaan hyväkäytöksiset ja opinnoissaan menestyneet hakijat.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Jorma Virtasen Säätiön hallitukselle ja hakemus on toimitettava viimeistään 6.10.2017 klo 15.00 osoitteella:

Jorma Virtasen Säätiö
PL 16

19601 HARTOLA


Hakemusasiakirjoista tulee käydä ilmi:
- Todistus Riihiniemen koulussa tai sen sijalle tulleessa koulussa tapahtuneesta opiskelusta
- Todistus tämänhetkisestä opiskelusta
- Stipendin tarve perusteluineen sekä opintotodistukset ja muu vapaasti valittava aineisto, jonka perusteella on todettavissa hakijan hyväkäytöksisyys ja opinnoissa menestyminen
- Hakijan yhteystiedot (myös sähköpostiosoite) ja pankkiyhteystiedot

Jorma Virtasen Säätiön hallitus tekee päätökset stipendien jaosta syksyn 2017 aikana.
Päätökset ilmoitetaan hakijoille.

Hartolassa 6.9.2017 JORMA VIRTASEN SÄÄTIÖ