← Hartolassa on hyvä elää!

Hartolan kunta myy entisen Itä-Hartolan vesiosuuskunnan runkolinjat pumppaamoineen ja sähköliittymineen.

Verkostosta tai sen osasta voi tehdä ostotarjouksen taho, joka aloittaa vesihuoltotoiminnan sen avulla alueella.

Ostajan on tutustuttava verkostoon ennen tarjouksen jättämistä. Tutustumisen järjestämiseksi ostajaehdokkaan tulee ilmoittautua sähköpostitse 19.4.2017 kello 12 mennessä.

Vain ilmoittautuneiden ja kohteeseen tutustuneiden tahojen tarjoukset huomioidaan.

Verkostossa on ollut 58 liittyjää ja nykyään sen kautta toimitetaan palveluita 43 asiakkaalle. Ostajalta edellytetään liiketoimintasuunnitelmaa, jonka mukaisesti alueelle pystytään järjestämään kohtuullisin ehdoin luotettava vesihuolto.

Myyntipäätös tehdään kokonaisharkinnan perusteella hinta ja liiketoimintasuunnitelma huomioiden. Myyjä pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Tarjoukset tulee jättää 9.5.2017 kello 12 mennessä.

Ilmoittautumiset toimitetaan osoitteeseen taneli.rasmus@hartola.fi ja tarjoukset kirjallisesti osoitteeseen: Tekninen lautakunta, kuninkaantie 16, 19600 Hartola. Kuoreen on merkittävä tunniste ”verkosto”.