Hankkeet

Kuningaskunnan elämyskonsepti -hanke


Kuningaskunnan elämyskonseptit -hankkeen tavoitteena on rakentaa Hartolan seudun pk-yritysten ja toimijoiden yhteistyönä uusia, elämyksellisiä palvelu- ja markkinointikonsepteja, jotka houkuttelevat lisää asiakkaita alueelle. Samalla kehitetään ja profiloidaan Hartolaa elämyksellisenä matkailun, vapaa-ajan ja oppimisen alueena sekä lisätään Hartolan tunnettuutta matkailukohteena ja elämysten kuningaskuntana. Hankkeen tuloksina saadaan uutta osaamista ja uusia, elämyksellisiä palvelu- ja markkinointikonsepteja yrityksiin, lisää asiakkaita, ympärivuotisuutta ja viipymää, yrittäjien liiketoiminnan ja kannattavuuden kasvua, uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle sekä lisää tunnettuutta kunnalle ja sen matkailu- ja vapaa-ajan tarjonnalle. Lisäksi Hartolasta muodostuu Päijät-Hämeen maaseutu- ja liikuntamatkailukohteiden joukkoon nouseva ja vetovoimainen kohde ja vetonaula, jolla on edellytykset kasvattaa matkailutuloaan merkittävästi tulevina vuosina.

Projektin kesto: 1.1.2018-31.12.2019

Yhteystiedot:
projektipäällikkö Juhana Aalto 044 7432 313 juhana.aalto@hartola.fi

Pienten kuntien työkkäri

Hankkeen perusajatuksena on kehittää ja juurruttaa uudenlainen työllisyydenhoidon toiminta- ja yhteistyömalli Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän alueelle. Ideana on testata ja kehittää uudenlaisia keveitä keinoja, joilla vähennetään työttömyyttä ja edistetään työllisyyttä erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat nuorten, ikääntyneiden ja osatyökykyisten keskuudessa.

Tavoitteena on, että hankkeen toimijat ratkaisevat työllistymisen ongelmia kokeilemalla, verkostoitumalla ja toimimalla yhteistyössä työnhakijoiden, yritysten, oppilaitosten ja kolmannen sektorin sekä eri viranomaisten kanssa. Projekti toimii työvoima- leinkeino- ja yritys- ja koulutusorganisaatioiden välissä linkittäen heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät yhteen potentiaalisten yritysten kanssa.

Tämä tehdään toteuttamalla ”pienten kuntien työkkäri”, mistä sekä työttömät että työnantajat saavat henkilökohtaista palvelua. Projektissa toimitaan henkilökohtaisella ja vuorovaikutteisella työotteella työvalmentajan ja yritysasiantuntijan voimin, jolloin löytävät yrityksistä, osuuskunnista ja yhdistyksistä sekä muilta työnantajilta uusia piileviä työpaikkoja. Työttömänä oleville etsitään matalan kynnyksen mahdollisuuksia työllistyä. 

Hankeaika 1.8.2017-31.7.2019

Tutustu tarkemnin tästä!

Yhteydenotot:

Työhönvalmentaja Sirpa Hallman puh: 044 7432 262.
sirpa.hallman@hartola.fi
Yritysasiantuntija Kati Pajunen puh. 044 7432 254

kati.pajunen@hartola.fi

Löydät meidät myös facesta!


Muut työllisyyspoliittiset hankkeet, tutustu tästä
Työkokeilulla takaisin työmarkkinoille

Löydä töitä

Asiakkaana TE-palveluissa