Ajankohtaista

Yhtenäiskoulun kuntatutkimusta koskeva yleisötilaisuus 16.10.2018

Tervetuloa Hartolan yhtenäiskoulun kuntotutkimusta koskevaan yleisötilaisuuteen ti 16.10.2018 klo 17 yhtenäiskoulun ruokalaan. Tilaisuudessa käydään läpi tutkimuksen havainnot ja varataan aikaa yleisön kysymyksille. 

Paikalla tutkimuksesta kertomassa Polygon Finland Oy:n sisäilmatutkija Hannu Kärki ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskuksen terveystarkastaja Niina Varjo.

Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.
Kahvitarjoilu

Ystävällisin terveisin,
Janne Myntti
Tekninen johtaja
Hartolan kunta

Liitteet:

Hartolan yhtenäiskoulun kuntotutkimuksen raportti ja tulokset

Tainionvirta-hanke virkistää matkailua Hartolassa ja Sysmässä

ESS TALOUS 5.2.2018

Kuusi matkailualan yritystä Hartolan ja Sysmän alueella on päättänyt yhdistää voimansa alueen matkailun virkistämiseksi. Tainionvirran-yritysryhmä on Hämeen ELY-keskuksen alueella ensimmäinen matkailun kehittämiseen tähtäävä yritysryhmähanke, joka on saanut rahoituspäätöksen.

Mukana ovat Camping Sysmä, Hartola Golf, Krouvin Camping, Rantalan Lomamökit, Tervalepikon Torpat ja Vuorenkylän Purnu.

- Tulemme kehittämään korkealaatuisia uusia yhteisiä matkailupalveluja. Se mahdollistaa markkinoinnin uusille asiakasryhmille ja siten lisää yritysten liikevaihtoa sekä kannattavuutta. Yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan, kertoo Camping Sysmän yrittäjä Mia Kärkkäinen.

Eri kohderyhmille voidaan tarjota räätälöity ja testattu palvelukokonaisuus. Lisäksi yrittäjät käyvät yhdessä läpi sähköisen markkinoinnin koulutuskokonaisuuden.

Hanke osoitti hyödyllisyytensä jo suunnitteluvaiheessa.

- Olemme jo nyt verkostoituneet enemmän kuin koskaan aikaisemmin, huomasi Rantalan Lomamökkien Jouni Hokkanen toisen suunnittelupalaverin jälkeen.

Pirjo Kamppila

Yhtenäiskoulun sisäilmatutkimus 17.2.2018

Yhtenäiskoulun sisäilmatutkimus valmistui 17.2.2018. Tutkimus koski luokkia Lepsala, Kumu, Kuivajärvi, Nipuli, Joutjärvi ja Riihiniemi.

Tutkimuksessa havaittiin puutteellisesta ilmanvaihdosta johtuva ajoittainen korkea hiilidioksidipitoisuus tutkituissa tiloissa. Ajoittainen korkea hiilidioksipitoisuus ei ole terveysriski tilan käyttäjille, mutta alentaa viihtyisyyttä ko luokissa. Ilmanvaihtojärjestelmään tarvittavat muutokset ratkaistaan kevään aikana. Toteutettavat työt tehdään kesäloman aikana.

Kohonneita sisäilman mineraalikuitupitoisuuksia ei havaittu luokkatiloissa. Sen sijaan rehtorin työhuoneessa toimenpidesuositusraja-arvo kuitujen osalta ylittyi, mikä edellyttää huonekohtaisia toimenpiteitä.

Tutkimuksessa havaittiin aistinvaraisesti kreosootin hajua osassa tiloja. Hajuhaitan torjuminen edellyttää tiivistyskorjauksia, jotka tehdään koulun lomaviikolla 9.

Sisäilman laatu selvitetään tarvittavilta osin uudelleen korjaustöiden valmistuttua syksyllä 2018.

Rapotti on kokonaisuudessaan

Yhtenäiskoulun kattorakenteisiin tehdään korjaustöitä kevään ja kesän 2018 aikana. Työt eivät vaikuta normaalin koulutyöhön

Liitteet:

Yhtenäiskoulun sisäilmatutkimus 17.2.2018

Ateriapalvelusopimus Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy :n kanssa

Hartolan kunta on kunnanvaltuuston päätöksellä 30.5.2017 päättänyt liittyä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n osakkaaksi ja viisi ruokapalveluhenkilö siirtyy 1.1.2018 liikkeenluovutuksella yhtiöön. Hartolan kunta on yhtiön osakas ja tämän vuoksi hankinnat voi tehdä suoraan yhtiöltä ilman kilpailutusta.

Palveluntuottajana toimii Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy ja tilaajana Hartolan kunta. Ateriapalvelusopimus sisältää tilaajan ja palveluntuottajan väliset ehdot ja keskeiset tiedot. Sopimuksessa noudatetaan tilaaja-tuottajamallia.

Sopimus koskee Hartolan yhtenäiskoulua sekä varhaiskasvatuksen toimipisteitä ja on voimassa 1.1.2018 alkaen toistaiseksi.

Kunnanhallitus hyväksyi ateriapalvelusopimukset varhaiskasvatuksen ja koulutoimen osalta Päijä-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n kanssa ja valtuutti teknisen johtajan allekirjoittamaan ne.