Ajankohtaista

Tiedosto lisätty.

Yhtenäiskoulun sisäilmatutkimus 17.2.2018

Yhtenäiskoulun sisäilmatutkimus valmistui 17.2.2018. Tutkimus koski luokkia Lepsala, Kumu, Kuivajärvi, Nipuli, Joutjärvi ja Riihiniemi.

Tutkimuksessa havaittiin puutteellisesta ilmanvaihdosta johtuva ajoittainen korkea hiilidioksidipitoisuus tutkituissa tiloissa. Ajoittainen korkea hiilidioksipitoisuus ei ole terveysriski tilan käyttäjille, mutta alentaa viihtyisyyttä ko luokissa. Ilmanvaihtojärjestelmään tarvittavat muutokset ratkaistaan kevään aikana. Toteutettavat työt tehdään kesäloman aikana.

Kohonneita sisäilman mineraalikuitupitoisuuksia ei havaittu luokkatiloissa. Sen sijaan rehtorin työhuoneessa toimenpidesuositusraja-arvo kuitujen osalta ylittyi, mikä edellyttää huonekohtaisia toimenpiteitä.

Tutkimuksessa havaittiin aistinvaraisesti kreosootin hajua osassa tiloja. Hajuhaitan torjuminen edellyttää tiivistyskorjauksia, jotka tehdään koulun lomaviikolla 9.

Sisäilman laatu selvitetään tarvittavilta osin uudelleen korjaustöiden valmistuttua syksyllä 2018.

Rapotti on kokonaisuudessaan

Yhtenäiskoulun kattorakenteisiin tehdään korjaustöitä kevään ja kesän 2018 aikana. Työt eivät vaikuta normaalin koulutyöhön

Liitteet:

Yhtenäiskoulun sisäilmatutkimus 17.2.2018

Ateriapalvelusopimus Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy :n kanssa

Hartolan kunta on kunnanvaltuuston päätöksellä 30.5.2017 päättänyt liittyä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n osakkaaksi ja viisi ruokapalveluhenkilö siirtyy 1.1.2018 liikkeenluovutuksella yhtiöön. Hartolan kunta on yhtiön osakas ja tämän vuoksi hankinnat voi tehdä suoraan yhtiöltä ilman kilpailutusta.

Palveluntuottajana toimii Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy ja tilaajana Hartolan kunta. Ateriapalvelusopimus sisältää tilaajan ja palveluntuottajan väliset ehdot ja keskeiset tiedot. Sopimuksessa noudatetaan tilaaja-tuottajamallia.

Sopimus koskee Hartolan yhtenäiskoulua sekä varhaiskasvatuksen toimipisteitä ja on voimassa 1.1.2018 alkaen toistaiseksi.

Kunnanhallitus hyväksyi ateriapalvelusopimukset varhaiskasvatuksen ja koulutoimen osalta Päijä-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n kanssa ja valtuutti teknisen johtajan allekirjoittamaan ne.