Ajankohtaista

HARTOLAN KUNNAN TIEDOTE LIITTYEN YHTENÄISKOULUN SANEERAUKSEEN 3.4.2019

Hartolan yhtenäiskoulun saneeraukseen suunnittelu- ja ratkaisuvaihtoehtojen arviointi on käynnissä

 • Korjauksesta ja sen toteuttamisen vaihtoehdoista laaditaan selvitys yhteistyössä asiantuntijoiden Sitowise Oy:n, FCG:n ja Uki-arkkitehtien kanssa
 • Suunnittelu pohjautuu Polygonin koulussa tekemään kuntotutkimukseen ja sisäilmaasiantuntemukseen
 • Suunnitelmaa laaditaan työryhmän toimesta, johon kuuluvat hall. pj. Jarkko Fågel, valt. pj. Jeremias Sankari, rehtori-sivistystoimenjohtaja Irja Niilahti, tekninen johtaja Janne Myntti ja kj. Merja Olenius.
 • Suunnittelutyön tavoitteena on terveelliset ja turvalliset koulutilat.
 • Työryhmän haasteena on, että yhtenäiskoulu ei ole tilaratkaisuiltaan pedagogisesti nykyaikainen, nykymitoituksen mukainen energiatehokkuus ei toteudu, ja koulu on nykyisellään liian suuri tulevalle oppilasmäärälle.
 • Kustannusten pitäminen kohtuullisena ja halittavana on erityisen tarkastelun kohde, koska valtuusto on varannut hankkeeseen 2 miljoonaa euroa (alv 0)
 • Oppilasmäärän pienentyessä jatkossa pärjätään huomattavasti vähemmillä neliöillä, joiden ylläpitokulut ovat myös nykyistä pienemmät
 • Hankkeessa tavoitteena on tehdä koulusta pedagogisesti nykyistä parempi ja tulevaisuuden tarpeisiin sopiva
 • Suunnittelun lähtökohta on nykyistä pienempi oppilasmäärä ja tulevaisuudessa myös yhdysluokat ovat mahdollisia
 • Suunnitteluvaihtoehtoja esitellään valtuustolle kesäkuussa
 • Koulun saneerauksen valmistelu pyritään saamaan valmiiksi tämän vuoden aikana, ja varsinainen korjaus ja rakentaminen tapahtuu vuoden 2021 loppuun mennessä

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Janne Myntti 044-7432252  ja rehtori-sivistystoimenjohtaja Irja Niilahti 044-7432270

Liitteet:

HARTOLAN KUNNAN TIEDOTE LIITTYEN YHTENÄISKOULUN SANEERAUKSEEN 3.4.2019

Tiedote Hartolan yhtenäiskoulun syksyn 2018 toteutetuista korjauksista

-Vesikaton vauriokohtien hionta ja paikkausmaalaus
-Läpivientien tiivistyskorjauksia kotitalousluokassa ja kellarikerroksen sähkökeskuksessa
-Uudet ilmoitustaulut on poistettu
-Iltapäivätoimintatilan tuulettuvan lattian poistoputki viety harjakorkeuteen
-Ilmanvaihto tasapainoitettu saneeratussa ns kukkosiivessä
-Lämmönjakohuone alipaineistettu (asennettu uusi poistoilmaimuri)
-Atk-luokan alaslaskettujen kattojen sisältä pölyt on imuroitu
- Vanhoja kirjoja ja huonekaluja on poistettu

Seuraavat toimenpiteet tullaan tekemään lähiviikkojen aikana:
-Hallintosiiven katon tuuletusta parantamaan asennetaan poistoilmaimurit
-Alaslaskettujen kattojen levyjä tiivistetään
-Käytävän lvi-kanaalin poistoilmaputki viedään harjakorkeuteen

Ilmanpuhdistimet ovat koekäytössä kolmessa luokassa.

Kuntotutkimuksessa suositeltiin yhtenäiskoulun hallinto- ja ruokalasiiven luokkien lattioiden uusimista. Kiinteistön korjausvelkatarpeiden selvittämiseksi on tekeillä hankesuunnitelma, jossa arvioidaan tarvittavien töiden kustannuksia ja tulevia toimintalinjoja.

Janne Myntti

Tekninen johtaja


Liitteet:

Hartolan yhtenäiskoulun syksyn 2018 toteutetut korjaukset. Tiedote 17.10.2018
Korjaustarveselvitys, Polygon Finkand 15.10.2018

Tainionvirta-hanke virkistää matkailua Hartolassa ja Sysmässä

ESS TALOUS 5.2.2018

Kuusi matkailualan yritystä Hartolan ja Sysmän alueella on päättänyt yhdistää voimansa alueen matkailun virkistämiseksi. Tainionvirran-yritysryhmä on Hämeen ELY-keskuksen alueella ensimmäinen matkailun kehittämiseen tähtäävä yritysryhmähanke, joka on saanut rahoituspäätöksen.

Mukana ovat Camping Sysmä, Hartola Golf, Krouvin Camping, Rantalan Lomamökit, Tervalepikon Torpat ja Vuorenkylän Purnu.

- Tulemme kehittämään korkealaatuisia uusia yhteisiä matkailupalveluja. Se mahdollistaa markkinoinnin uusille asiakasryhmille ja siten lisää yritysten liikevaihtoa sekä kannattavuutta. Yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan, kertoo Camping Sysmän yrittäjä Mia Kärkkäinen.

Eri kohderyhmille voidaan tarjota räätälöity ja testattu palvelukokonaisuus. Lisäksi yrittäjät käyvät yhdessä läpi sähköisen markkinoinnin koulutuskokonaisuuden.

Hanke osoitti hyödyllisyytensä jo suunnitteluvaiheessa.

- Olemme jo nyt verkostoituneet enemmän kuin koskaan aikaisemmin, huomasi Rantalan Lomamökkien Jouni Hokkanen toisen suunnittelupalaverin jälkeen.

Pirjo Kamppila

Yhtenäiskoulun sisäilmatutkimus 17.2.2018

Yhtenäiskoulun sisäilmatutkimus valmistui 17.2.2018. Tutkimus koski luokkia Lepsala, Kumu, Kuivajärvi, Nipuli, Joutjärvi ja Riihiniemi.

Tutkimuksessa havaittiin puutteellisesta ilmanvaihdosta johtuva ajoittainen korkea hiilidioksidipitoisuus tutkituissa tiloissa. Ajoittainen korkea hiilidioksipitoisuus ei ole terveysriski tilan käyttäjille, mutta alentaa viihtyisyyttä ko luokissa. Ilmanvaihtojärjestelmään tarvittavat muutokset ratkaistaan kevään aikana. Toteutettavat työt tehdään kesäloman aikana.

Kohonneita sisäilman mineraalikuitupitoisuuksia ei havaittu luokkatiloissa. Sen sijaan rehtorin työhuoneessa toimenpidesuositusraja-arvo kuitujen osalta ylittyi, mikä edellyttää huonekohtaisia toimenpiteitä.

Tutkimuksessa havaittiin aistinvaraisesti kreosootin hajua osassa tiloja. Hajuhaitan torjuminen edellyttää tiivistyskorjauksia, jotka tehdään koulun lomaviikolla 9.

Sisäilman laatu selvitetään tarvittavilta osin uudelleen korjaustöiden valmistuttua syksyllä 2018.

Rapotti on kokonaisuudessaan

Yhtenäiskoulun kattorakenteisiin tehdään korjaustöitä kevään ja kesän 2018 aikana. Työt eivät vaikuta normaalin koulutyöhön

Liitteet:

Yhtenäiskoulun sisäilmatutkimus 17.2.2018

Ateriapalvelusopimus Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy :n kanssa

Hartolan kunta on kunnanvaltuuston päätöksellä 30.5.2017 päättänyt liittyä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n osakkaaksi ja viisi ruokapalveluhenkilö siirtyy 1.1.2018 liikkeenluovutuksella yhtiöön. Hartolan kunta on yhtiön osakas ja tämän vuoksi hankinnat voi tehdä suoraan yhtiöltä ilman kilpailutusta.

Palveluntuottajana toimii Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy ja tilaajana Hartolan kunta. Ateriapalvelusopimus sisältää tilaajan ja palveluntuottajan väliset ehdot ja keskeiset tiedot. Sopimuksessa noudatetaan tilaaja-tuottajamallia.

Sopimus koskee Hartolan yhtenäiskoulua sekä varhaiskasvatuksen toimipisteitä ja on voimassa 1.1.2018 alkaen toistaiseksi.

Kunnanhallitus hyväksyi ateriapalvelusopimukset varhaiskasvatuksen ja koulutoimen osalta Päijä-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n kanssa ja valtuutti teknisen johtajan allekirjoittamaan ne.