Hartolassa on hyvä elää!

Hartolan kunnan kuntastrategian luonnos sekä kysely

___________________________________________________________________________________________________________________
Hei!

Kunnan toimintaa ohjaa valtuustokausittain laadittava kuntastrategia. Toivon, että ehditte vastaamaan oheiseen kyselyyn, jonka olemme liittäneet strategialuonnoksen yhteyteen. Voitte kertoa mielipiteitä sekä kehittämisehdotuksia juhannuksesta heinäkuun 22. päivään saakka. Kyselyn tuloksista kerromme elokuussa.

Kyselyn tuloksia on aikomus hyödyntää kuntastrategian valmistelussa ja lopullinen strategia tulee valtuuston hyväksyttäväksi syksyllä.

Tervetuloa myös avoimeen keskustelutilaisuuteen kuntastrategiaan liittyen Hartolasaliin kunnantalolle ti 26.6.2017 klo 17.00-19.00

Merja Olenius
kunnanjohtaja

Strategialuonnos

Kyselylomake

kuva_1.jpg

kuva_2.jpg

Liitteet:

Kuntastrategia 2018-2021

Ikääntyvien asuminen ja asunnon korjaukset

Ikääntyvien asumiseen ja asunnon korjauksiin liittyvissä asioissa neuvoo maksuttomasti myös
Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvoja, p. 0500 494 766. ARAn avustuksen lisäksi asunnon muutostöitä voi hakea sosiaalitoimen vammaispalvelun kautta, jos sairauden tai vamman vuoksi on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia asumisessa.

Nämä vammaispalvelulakiin perustuvat muutostyöt, kuten luiskien asennus, kynnysten poisto, ovien levennys ja kylpyhuoneen muutostyöt, ovat mahdollisia iästä, tuloista tai varallisuudesta riippumatta.

 

Liitteet:

Ikääntyvien asuminen ja asunnon korjaukset

Yhtenäiskoulun PAH ilmamittausraportti

Yhtenäiskoulun tiloissa on tehty tiivistystöitä vuotoilmareittien tukkimiseksi rakenteista. Tiivistyskorjaus tehtiin ensisijassa kreosootin sisältämien PAH-yhdisteiden kulkeutumisen estämiseksi. Tiivistyskorjausten valmistuttua tehtiin 26.3.2018 PAH- ilmamittaukset tiivistyskorjatuista luokkatiloista: näyte: 1, Tila Lepsala, näyte: 2, tila Kumu, näyte: 3, tila Kuivajärvi, näyte: 4, tila Nipuli ja näyte: 5, alakerran käytävä. Tutkimus tehtiin varmistamaan tiivistyskorjausten onnistuminen. Tutkimuksen suoritti Pohjolan kiinteistökartoitus Oy ja se on kokonaisuudessaan luettavissa kunnan internet-sivuilla osiossa ”ajankohtaista”.

 

PAH-yhdisteiden pitoisuudet mitatuissa tiloissa olivat erittäin alhaisia. Naftaleenin pitoisuudet olivat tutkituissa tiloissa 0,01-0,4 µg/m3 (STM:n ohjeraja-arvo 5000 µg/m3 ja työterveyslaitoksen tavoitetaso 2 µg/m3). Bentso(a)pyreenin pitoisuudet olivat tutkituissa tiloissa alle mittauksen vähimmäisraja-arvon 0,01 µg/m3 (STM:n ohjeraja-arvo 10 µg/m3 ja työterveyslaitoksen tavoitetaso alle 0,1 µg/m3). Tiivistystyöt todettiin onnistuneiksi lukuun ottamatta luokkatilaa 110 Nipuli, jossa oli vielä tutkimushetkellä aistinvaraisesti havaittavissa poikkeavaa hajua. Nipuli-luokassa tehtiin sen johdosta Pohjolan Kiinteistökartoituksen suorittama merkkiainetutkimus 24.4.2018. Lisätutkimuksessa havaittu vuotoilmareitti on tiivistetty.

 

IV-tekniikan saneeraus tullaan suunnittelemaan kesän 2018 aikana.

Liitteet:

PAH ilmamittausraportti Yhtenäiskoulu