≡ Navigointi

Hartolassa on hyvä elää!

Hartolan kunta hakee teknistä johtajaa

Tule uuden ajan tekniseksi johtajaksi Hapuna.pngrtolaan

Hartola etsii innovatiivista teknistä johtajaa, jolla on taito sitouttaa myös henkilöstö mukaan kehittämiseen. Edellytämme hakijalta kunnallishallinnon ja henkilöstöhallinnon tuntemusta.

Teknisen johtajan tehtävänä on kiinteistöjen hallinta ja kehittäminen, investointihankkeiden vetäminen, sopimuksista ja hankinnoista sekä kilpailutuksista vastaaminen, kunnan ICT –hallinnon johtaminen ja valmiusasiat.

Tekninen johtaja toimii läheisessä yhteistyössä kunnan tytäryhtiöiden kanssa, jonka vuoksi myös osakeyhtiöiden toiminnan tuntemus katsotaan hakijalle eduksi. Kunta pitää aktiivisesti yhteyttä erin sidosryhmiin ja elinkeinoelämään.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai virkaan soveltuva korkeakoulututkinto (AMK) sekä perehtyneisyys viran tehtäväalueeseen ja käytännössä osoitettu johtamistaito. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja virka täytetään ehdollisena, siten että virkaan valitun on toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemus, johon liitetään cv tai ansioluettelo tulee toimittaa palkkatoivomuksineen sähköisesti osoitteeseen kunta@hartola.fi tai kirjeellä osoitteeseen Hartolan kunnanhallitus, Kuninkaantie 16, 19600 Hartola 29.9.2017 klo 13.00 mennessä.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Merja Olenius, 044-7432217 tai kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarkko Fågel 044-7432 267 sähköpostilla etunimi.sukunimi@hartola.fi

JORMA VIRTASEN SÄÄTIÖN STIPENDIEN HAKEMINEN v. 2017

Jorma Virtasen Säätiö julistaa haettavaksi stipendejä 6.10.2017 mennessä.

Jorma Virtasen säätiön tarkoitus on tukea Hartolan kunnan Riihiniemen koulua käyneiden oppilaiden Suomessa tapahtuvien opintojen rahoittamista sen jälkeen kun he ovat päättäneet opintonsa tässä koulussa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla taloudellista tukea stipendien muodossa.

Säätiön hallitus päättää vuosittain jaettavien stipendien lukumäärän ja arvon sekä kenelle ne annetaan. Ensisijalle asetetaan hyväkäytöksiset ja opinnoissaan menestyneet hakijat.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Jorma Virtasen Säätiön hallitukselle ja hakemus on toimitettava viimeistään 6.10.2017 klo 15.00 osoitteella:

Jorma Virtasen Säätiö
PL 16

19601 HARTOLA


Hakemusasiakirjoista tulee käydä ilmi:
- Todistus Riihiniemen koulussa tai sen sijalle tulleessa koulussa tapahtuneesta opiskelusta
- Todistus tämänhetkisestä opiskelusta
- Stipendin tarve perusteluineen sekä opintotodistukset ja muu vapaasti valittava aineisto, jonka perusteella on todettavissa hakijan hyväkäytöksisyys ja opinnoissa menestyminen
- Hakijan yhteystiedot (myös sähköpostiosoite) ja pankkiyhteystiedot

Jorma Virtasen Säätiön hallitus tekee päätökset stipendien jaosta syksyn 2017 aikana.
Päätökset ilmoitetaan hakijoille.

Hartolassa 6.9.2017 JORMA VIRTASEN SÄÄTIÖ