Hartolassa on hyvä elää!

LINKUSSA TAPAHTUU!

paijat_logo.jpg


Marraskuussa linkussa on teemana aistit. Lapsiperhepalvelut järjestävät linkkuun aistihuoneen perheille. Tule koko perheen voimin, lapset, aikuiset, nuoret, isovanhemmat.

Tule kokeilemaan eri aistien kautta miltä arjen asiat tuntuvat, kuuluvat, näyttävät tai tuoksuvat.

Mukana toimintaterapeutti opiskelija joka kertoo aisteista, herkkyyksista ja miten niiden kanssa voi toimia.

Paikkakunnat:

6.11 klo 10-12 Iitti, tori
7.11 klo 10-12 Lahti, tori
16.11 klo 10-12 Hollola, tori
20.11 klo 17-19 Lahti, Karisma

Mukana perheohjaaja, voit kysyä lapsiperheiden asioista tai tulla muuten vain juttelemaan, tervetuloa!
Linkku_bussi.jpg

StopDia-tutkimus etsii vielä tutkittavia vuoden 2018 loppuun asti!

Reilusti yli tuhat päijäthämäläistä on jo mukana StopDia -tutkimuksessa, jossa tavoitteena on kehittää kansallinen toimintamalli hyvinvointia edistävien elintapojen tueksi ja tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn. Tutkimukseen on mahdollista osallistua vielä vuoden loppuun asti. Erityisesti pienten paikkakuntien asukkaita kannustetaan aktivoitumaan!

Tutkimukseen haetaan 18-70 –vuotiaita miehiä ja naisia, joilla on kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Kohonnutta riskiä voidaan arvioida lyhyellä diabetesriskitestillä, jonka voi tehdä osoitteessa www.stopdia.fi. Jos testin tehneen riski sairastua on kohonnut ja vastaaja on kiinnostunut tutkimuksesta, ohjaa testi suoraan ilmoittautumaan. Tutkimukseen osallistujat saavat käyttöönsä terveellisten elintapojen omaksumiseen tähtäävän Pienet teot –sovelluksen sekä mahdollisuuden osallistua voimaannuttavaan ryhmäohjaukseen. Tutkittavat käyvät alkumittauksissa tutkimushoitajalla omalla tai valitsemallaan terveysasemalla.

Tutkimusta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, THL ja VTT ja se saa rahoitusta Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvostolta. Lisätietoja tutkimuksesta löytyy tutkimushankkeen sivuilta www.uef.fi/web/stopdia.

Jope-video

Yhtenäiskoulun PAH ilmamittausraportti

Yhtenäiskoulun tiloissa on tehty tiivistystöitä vuotoilmareittien tukkimiseksi rakenteista. Tiivistyskorjaus tehtiin ensisijassa kreosootin sisältämien PAH-yhdisteiden kulkeutumisen estämiseksi. Tiivistyskorjausten valmistuttua tehtiin 26.3.2018 PAH- ilmamittaukset tiivistyskorjatuista luokkatiloista: näyte: 1, Tila Lepsala, näyte: 2, tila Kumu, näyte: 3, tila Kuivajärvi, näyte: 4, tila Nipuli ja näyte: 5, alakerran käytävä. Tutkimus tehtiin varmistamaan tiivistyskorjausten onnistuminen. Tutkimuksen suoritti Pohjolan kiinteistökartoitus Oy ja se on kokonaisuudessaan luettavissa kunnan internet-sivuilla osiossa ”ajankohtaista”.

PAH-yhdisteiden pitoisuudet mitatuissa tiloissa olivat erittäin alhaisia. Naftaleenin pitoisuudet olivat tutkituissa tiloissa 0,01-0,4 µg/m3 (STM:n ohjeraja-arvo 5000 µg/m3 ja työterveyslaitoksen tavoitetaso 2 µg/m3). Bentso(a)pyreenin pitoisuudet olivat tutkituissa tiloissa alle mittauksen vähimmäisraja-arvon 0,01 µg/m3 (STM:n ohjeraja-arvo 10 µg/m3 ja työterveyslaitoksen tavoitetaso alle 0,1 µg/m3). Tiivistystyöt todettiin onnistuneiksi lukuun ottamatta luokkatilaa 110 Nipuli, jossa oli vielä tutkimushetkellä aistinvaraisesti havaittavissa poikkeavaa hajua. Nipuli-luokassa tehtiin sen johdosta Pohjolan Kiinteistökartoituksen suorittama merkkiainetutkimus 24.4.2018. Lisätutkimuksessa havaittu vuotoilmareitti on tiivistetty.

IV-tekniikan saneeraus tullaan suunnittelemaan kesän 2018 aikana.

Liitteet:

PAH ilmamittausraportti Yhtenäiskoulu