Oppilaskunta

Oppilaskunnan tehtävä

Oppilaskunta

Oppilaskunnalla on tärkeä rooli yhteisöllisyyden luojana ja osallisuuden lisääjänä Hartolan Yhtenäiskoulussa.

Oppilaskuntatoiminnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja
lisätä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta.

Oppilaskunnassa päätetään ja tehdään yhdessä, vaikutetaan oppilaille itselleen tärkeisiin asioihin ja opetellaan tekemään erilaisia projekteja.

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko oppilaskuntaa. Kukin 3.-9. luokka ja aikpot valitsevat oppilaskunnan hallitukseen kaksi edustajaa vuosittain. Oppilaskunnan hallitus muodostuu luokkien valitsemista luottamusoppilaista.

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii syksyllä 2018 Tiina Kotila-Paaso ja keväällä 2019 Tiina Itävuori. Mervi Ruokola-Parkkonen toimii heidän työparinaan ja oppilaskunnan ohjaajana.