Työelämään tutustuminen eli TET

TET

Ohjauksen yksi alue on työelämään tutustuminen. Sen keskeisiä toteuttamismuotoja ovat työelämän ja yhteiskunnan eri osa-alueiden edustajien vierailut oppitunneilla, työpaikkakäynnit, erilaiset yhteistyöprojektit, eri alojen tiedotusmateriaalin käyttö opetuksessa sekä työelämään tutustumisjaksot (TET). Eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetukseen tulee lisäksi sisällyttää ainesta, joka liittää opiskelun tuottamat tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin.

Työelämään tutustumisen aikana oppilas soveltaa koulussa oppimiaan taitoja ja kokeilee selviytymistään uudessa yhteisössä ja ympäristössä. Omakohtaiset työelämän kokemukset edistävät oppilaan itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja, syventävät työelämätietoutta sekä tukevat oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista. Työelämään tutustumisessa oppilas pyrkii käytännössä toteuttamaan
oppilaanohjauksen tavoitteet.

Tavoitteena on, että oppilas tutustuu mahdollisimman moneen työpaikkaan 7.-9. luokkien aikana olevilla TET-jaksoillaan. Oppilas kirjaa jakson aikana tekemiään havaintoja TET-vihkoon ja haastattelee työpaikalla valitsemaansa työntekijää. TET-jakso puretaan oppilaanohjaan kanssa.

Vuosiluokilla 7-9 työelämään tutustuminen tapahtuu seuraavasti:
· 7. luokalla tutustutaan mielellään vanhempien ammatteihin, 2 pv keväällä
· 8. luokalla yhden viikon mittainen TET-jakso keväällä
· 9. luokalla yhden viikon mittainen TET-jakso syksyllä ja yhden viikon mittainen TET-jakso keväällä
· työelämään tutustumista voidaan lisätä myös oppilaan tarpeen mukaan

Tavoitteena on, että koulumme oppilaat hankkivat TET-paikkansa itse tai vanhempiensa myötävaikutuksella. Oppilaat saavat arvokasta kokemusta työnhausta ja työnantajat ovat usein ilmaisseet arvostavansa nuoren omaa aktiivisuutta työpaikan löytämiseksi.

Sopivia TET-paikkoja miettiessä kannattaa huomioida mm. päivittäinen kulkeminen työpaikalle, jotta matka sujuu yksinkertaisesti eikä se ole liian pitkä. Lähialueella on paljon mm. teollisuuden, kaupan ja julkisten palvelujen työpaikkoja, joissa koulumme oppilaat ovat jo vuosien ajan olleet TET:ssa. ”Merta edemmäs kalaan ei kannata lähteä.”

TET – PELISÄÄNNÖT

1. Työaika
Tutustumispäiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin. Päivän pituus on kuusi tuntia sisältäen ruokailun. TET- päivien toivotaan sijoittuvan ajallisesti noin klo 9.00-15.00. Oppilas voi sopia työnantajan kanssa myös normaalista koulupäivästä poikkeavan työajan, mutta hänellä täytyy olla siihen kodin suostumus. Työpäivä saa kestää korkeintaan klo 20.00 asti.

2. Poissaolot
Jos oppilas sairastuu TET- päivien aikana, hänellä on velvollisuus ilmoittaa asiasta välittömästi työpaikkansa vastuuhenkilölle ja opolle.

3. Työsuhde
Oppilas pysyy koulun oppilaana eikä hän ole työsuhteessa siihen työnantajaan, jonka työpaikkaan hän on tutustumassa. Ensisijainen vastuu on siten kunnan. Oppilaat on vakuutettu.

4. Vastuuhenkilö
Työpaikalla on vastuuhenkilö, joka perehdyttää oppilaan työpaikkaan, sen ohjeisiin ja mahdollisiin vaaratekijöihin sekä muutenkin jakson ajan pitää huolta oppilaasta.

5. Palkka
Tutustumisesta ei makseta oppilaalle palkkaa. Paras palkka on hyvä ohjaus työpaikalla sekä työnantajan antama palaute jakson sujumisesta. Sillä on nuorelle yleensä suuri merkitys.

6. Työsuojelu
Tutustumisjaksolla on noudatettava yleisiä työturvallisuusmääräyksiä. Oppilailla ei saa teettää nuorten työntekijäin suojelusta annettujen lakien eikä asetusten mukaisia vaarallisia tai vahingollisia töitä. Lisätietoa työsuojeluun liittyvistä asioista löytyy osoitteesta www.tyosuojelu.fi/fi/nuortenasetus.

Jos oppilaalle työpaikalla sattuu jokin tapaturma, siitä on ilmoitettava kouluun ja tehtävä tapaturmailmoitus.

7. Terveystarkastukset
Koulu hoitaa työnantajan toivomat terveystarkastukset. On huomioitava, että ravitsemis- ja elintarvikealan työpaikoissa vaaditaan yleensä salmonellatodistus.

8. Matkat
Toivomme, että TET- paikka löytyy läheltä kotia tai enintään yhden bussimatkan päästä. Kyytioppilas käyttää samaa matkakorttia kuin koulupäivinä. Matkakorttia tai lippuja saa käyttää vain TET- matkoihin. Lähialueen ulkopuolelle suuntautuvia matkoja ei korvata

9. Ruokailu
Oppilas ruokailee koululla. Hänellä on myös mahdollisuus aterian sijaan hakea keittiöltä eväspaketti.

10. TET- päiväkirja tai TET-raportti
Oppilas laatii työtehtävistään ja työpaikastaan kotona päiväkirjan tai raportin TET-vihkoon, jonka hän palauttaa oppilaanohjaajalle.

11. Työtodistus
Jakson lopussa työnantaja arvioi oppilaan TET- menestyksen TET-vihossa olevaan arviointilomakkeeseen. Oppilas palauttaa tämän todistuksen oppilaanohjaajalle, mutta saa sen myöhemmin omakseen.

12. Vakuutukset
Oppilas on vakuutettu tapaturmalain ja opiskelutapahtuman mukaisesti. Oppilaan aiheuttaessa työpaikalla sääntöjen vastaisella käytöksellä vahinkoa, hän on vahingonkorvausvelvollinen. Vahingonkorvauslaissa ei ole alaikärajaa. Rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on 15 vuotta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä