Terveystieto

Terveystietoa opiskellaan 7. - 9. luokilla vuosittain

Opiskelu perustuu "Terveystiedon portaat" -idaan. Kullakin vuosiluokalla käsitellään kaikkia terveyden osa-alueita ikäluokalle sopivasta näkökulmasta. Kolmen vuoden aikana oppilas kerää "portfolion", johon hän kerää erilaiset oppimisprosessien aikana tuottamansa työt ja tuotokset. Laajoja kokeita pyritään välttämään.