Matematiikka

Matematiikka

Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen. Matematiikan opiskelu kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua. Opettaja ohjaa oppilasta löytämään ja muokkaamaan ongelmia sekä etsimään niihin ratkaisuja. Matematiikan merkitys on nähtävä laajasti - se vaikuttaa oppilaan henkiseen kasvamiseen sekä edistää oppilaan tavoitteellista toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Hartolan Yhtenäiskoulun matematiikan opetuksen keskeiset sisällöt löydät koulun opetussuunnitelmasta.
Kuva