Liikkuva koulu

Hartolan Yhtenäiskoulu on liikkuva koulu

Hartolan Yhtenäiskoulu on Liikkuva koulu.

Liikkuvissa kouluissa lisätään liikettä koulupäivään. Tavoitteena on aktiivisempi koulupäivä ja hyvinvoiva koululainen.

Hartolassa Liikkuvan koulun toimintaa edistää kunnan lähiliikunta-alueen sijaitseminen osana koulun piha-alueita. Lisäksi koulun yhteydessä sijaitsee Hartolan kunnan liikuntahalli, Kunkku-areena. Myös muita kunnan tarjoamia liikuntapaikkoja pyritään aktiivisesti hyödyntämään koulupäivän aikana.

Liikuntaa tarjotaan valinnaisena oppiaineena perusopetuksen tuntimäärän lisäksi 5.-9. -luokkien oppilaille lyhyinä ja keskipitkinä kursseina.

Liikkuvan koulun tavoitteet toteutuvat Hartolan Yhtenäiskoulussa

  • kannustamalla välituntiliikuntaan
  • tarjoamalla oppilaille mahdollisuus liikkua pitkän välitunnin aikana Liikuntahallissa tai koulun pihoissa
  • toiminnallisilla oppitunneilla
  • monipuolisilla liikuntakerhoilla
  • liikuntatapahtumilla
  • liikuntakampanjoihin osallistumisella
  • oppilaiden osallistamisella liikuntatempausten suunnitteluun ja toteuttamiseen
  • kannustamalla henkilökuntaa ja työyhteisöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja liikkumisestaan yksin ja yhdessä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä