Kasvio

Kasvion ohjeistus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) yläkoulun biologian sisällöissä mainitaan eliökokoelman laatimisesta seuraavaa:

"Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta: Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä."

Arvosanan kahdeksan kuvauksessa eliökokoelmasta todetaan: 

"Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman tai muun digitaalisen eliökokoelman."


Hartolan yhtenäiskoulu

Hartolan yhtenäiskoulussa eliökokoelman koostaminen tapahtuu lähtökohtaisesti digikasvion muodossa. Kasvio kootaan kahdeksannen ja yhdeksännen vuosiluokan välisen kesän aikana. Palautus elokuun loppuun mennessä. Ilman hyvää syytä myöhässä palautetun työn arvosana laskee.

Kasvion arvosteluun vaikuttavat:
  • Kerättyjen kasvien määrä
  • Kasvien tunnistaminen ja nimeäminen
  • Muut tiedot ja kasvion selkeys
Pääpaino arvostelussa on kasvien määrässä ja niiden oikein tunnistamisessa. Kuitenkin oma vaikutuksensa on myös työn muulla "laatuvaikutelmalla", kuten kuvien sopivalla rajauksella ja tarkennuksella.

Arvosana 10: Ohjeistuksen mukaisia kuvattuja ja nimettyjä metsän- ja suon kasvilajeja on vähintään 30 kappaletta, kuvat ovat edustavia ja muut tarvittavat tiedot kirjattu kasvin yhteyteen.

"Nyrkkisääntönä" voidaan pitää sitä, että jokainen puuttuva kasvi laskee arvosanaa plussan verran. Siis esimerkiksi 26 kuvattua ja nimettyä lajia antaa arvosanaksi yhdeksän, 22 lajia kahdeksan jne.

Kasvion painoarvo biologian todistusarvosanaan on sama kuin yhdellä tavallisella kokeella.

Alla olevista linkeistä löydät ohjeistusta digikasvion tekoon:

Esimerkki digikasvion sivusta
digikasvion_kuva_ohje.pdf

Digikasvion ohje.
Huom! Kasvilajilista ei näy Peda.netin esikatselussa, joudut avaamaan pdf-tiedoston.
Kasvion_ohjeistus.pdf

Kasvioiden palautuskansio

Määräaika:
Palauta digikasviosi tänne. Valitse tiedostomuoto siten, että se aukeaa myös opettajankoneella sellaisena kuin olet sen muotoilujen puolesta ajatellut. Yksi hyvä vaihtoehto on pdf-tiedosto. Älä myöskään poista tiedostoa omalta tietokoneeltasi, tabletiltasi tms. laitteelta ennen kuin opettaja on arvioinut työsi.
  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä