Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestelyt

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään alakoulun tiloissa koulupäivisin klo 7-9 ja klo 13-17.

 Aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on120 euroa. Jos lapsi osallistuu vain iltapäivätoimintaan, niin kuukausimaksu on 100 euroa.

Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.


Perheellä on ilmoitusvelvollisuus, jos se luopuu aamu- ja iltapäivähoitopaikasta kesken lukuvuoden, jolloin maksuvelvollisuus lakkaa sen kalenterikuukauden lopussa, kun ilmoitus on saatu koulutoimistoon.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksuvapautuksen tai alennuksen liitteeksi tarvitaan sosiaalityöntekijän lausunto.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä