Aamu- ja iltapäivätoiminta

Ohjaajat

Aamu ja Iltapäiväkerhon puhelin: 044-7432 296

Aamuissa vuoroviikoin:
Mikko Nyrjä puh. 044-7432 243

Leena Halttunen puh. 044-7432 368
Pirjo Kiiski puh. 044-7432 276 (MA,TO)

Iltapäivissä
Mikko Nyrjä
Pirjo Kiiski
Anna Ruoppi puh.044-7432 332
15-17(vuoroviikoin)
Sari Karnaattu puh. 044-7432 283
Taru Olkkonen puh. 044-7432 386

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestelyt

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään alakoulun tiloissa koulupäivisin klo 7-9 ja klo 13-17.

 Aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on120 euroa. Jos lapsi osallistuu vain iltapäivätoimintaan, niin kuukausimaksu on 100 euroa.

Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.


Perheellä on ilmoitusvelvollisuus, jos se luopuu aamu- ja iltapäivähoitopaikasta kesken lukuvuoden, jolloin maksuvelvollisuus lakkaa sen kalenterikuukauden lopussa, kun ilmoitus on saatu koulutoimistoon.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksuvapautuksen tai alennuksen liitteeksi tarvitaan sosiaalityöntekijän lausunto.