Koulukuljetus

Yhteistiedot

Lisätietoa koulukuljetusjärjestelyistä ja aikatauluista:
Toimistosihteeri Eija Johansson puh. 044-743 2249

Koulukuljetusperiaatteet

Hartolan sivistys- ja hyvivointilautakunta on linjannnut koulukuljetusperiaatteet seuraavasti:

Esi- ja perusopetuksessa oleville oppilaille järjestetään koulukuljetus esikouluun ja kouluun seuraavasti:
  • Esiopetus ja luokat 1-2, jos koulumatka on pidempi kuin kolme kilometriä
  • Luokat 3-9, jos koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä
Jos lapsen vanhemmilla on yhteishuoltajuus, koulukuljetus myönnetään ainoastaan oppilaan väestörekisteritietojen mukaiseen osoitteeseen lähikouluperiaate huomioiden.

Jos oppilas anoo muuhun kouluun kuin oman kunnan kouluun, niin kunta ei järjestä kuljetusta eikä vastaa kuljetuskustannuksista. Muissa kunnissa asuvien oppilaiden Hartolaan suuntautuvien koulumatkojen järjestelyistä ja kustantamisesta päätetään tapauskohtaisesti.

Jos oppilas osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan tai kerhotoimintaan, kunta ei järjestä näistä johtuvia erillisiä kuljetuksia eikä vastaa kuljetuskustannuksista

Oppilaan edellytetään kävelevän kuljetusreitin varteen. Omavastuurajat kävellen taksi- ja linja-autoreitin varteen ovat 1-2 luokilla enintään kolme kilometriä ja luokilla 3-9 enintään viisi kilometriä. Matkan pituus tarkoittaa yhdensuuntaista koulumatkaa lyhyintä jalankulkukelpoista reittiä myöten.

Teiden turvallisuus huomioidaan kuljetusten järjestelyissä, samoin tarvittaessa eri vuodenaikojen tieolosuhteet

Terveydellisiin syihin tai koulumatkan rasittavuuteen perustuva koulukuljetus järjestetään hakemuksen perusteella. Hakemukseen tulee liittää asiantuntijalausunto, josta ilmenee ajanjakso koulukuljetuksen tarpeellisuudesta sekä esitys kuljetusmuodosta. Päätöksen tekee rehtori. Koulumatkan vaarallisuus ja vaikeus määritellään tapauskohtaisest ja päätökset tekee rehtori.

Perusopetuslain mukaan oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2,5 tuntia päivässä. Lukuvuoden alussa 13 vuotta täyttäneen tai erityisopetukseen siirretyn oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään kolme tuntia päivässä.

Liitteet:

Koulukuljetuksia koskevat ohjeet ja periaatteet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä