Tehokas tuotantokierto ja tuotannon arvon lisääminen

Tavoitteet

Tavoitteena on tehostaa merikasvatuksen tuotantoa valintajalostusta kehittämällä ja ottamalla uusia lajeja viljelyyn.

Uudet kiertovesilaitokset mahdollistavat uudenlaisen poikas- ja teuraskalatuotannon, mutta on epäselvää, miten kalat sopeutuvat kiertovesikasvatuksen ja merikasvatuksen tuotantorytmeihin. Poikasvaiheen kasvuolot kiertovesiympäristössä mahdollistavat ympärivuotisen kalan tarjonnan, mutta voivat samalla vaikuttaa markkinakokoisen kirjolohen ominaisuuksiin, mm. rasvoittumiseen ja sukukypsymisikään. Työn tarkoituksena on turvata erityisesti isokokoisen kirjolohen laatu kevään ja alkukesän myyntiin valintajalostuksella

Lisäksi tehdään erillisiä kehitystoimia ja kokeita uusien lajien kasvatuksen kehittämiseksi sekä uusista tuotantomenetelmistä johtuvien haasteiden selvittämiseksi. Tavoitteena on erityisesti tuotannon arvon nostaminen, mutta myös tehokkuuden lisääminen.