Merikasvatuksen luvitus ja tuotantopaikat

Tavoitteet

Tavoitteena on arvioida uuden tuotannon (poikaskasvatus ja jatkokasvatus) sijoittumista ja suuruutta Manner-Suomen merialueella. Päämääränä on tehdä ennakoivaa tutkimusta ja selvityksiä siten, että uusien verkkoallaslaitosten luvitusprosessi ja perustaminen olisi nopeampaa ja ennakoitavampaa

Työpaketin tavoitteet on jaettu kolmeen osatehtävään
  • Merialueilla olevien uusien kasvatuspaikkojen tuotannon ympäristövaikutuksien ennakkoarviointi
  • Merikasvatuksen ohjaus avomerialueella: spatiaalisen, teknisten ja taloudellisten edellytysten arviointi
  • Merikasvatuksen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä parantavat lainsäädäntöön ja hallinnointiin liittyvät erillisselvitykset